Pitanja za intervju za Delhivery

Pitanja za intervju za dizajn sistema može biti toliko otvoren da je previše teško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti da probijem krugove dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupovine ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete probiti dizajn.

Intervjui o dizajnu Crack sistema

Delhivery Array Questions

Pitanje 1. Maksimalna udaljenost između dva pojavljivanja istog elementa u nizu Pretpostavimo da ste dobili niz s nekim ponovljenim brojevima. Moramo pronaći maksimalnu udaljenost između dvije iste pojave broja s različitim indeksom, prisutnog u nizu. Primjer unosa: niz = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Izlaz: 3 Objašnjenje: Jer elementi u nizu [1] ...

Čitaj više

Pitanje 2. Grupirajte višestruke pojave elemenata niza poredane po prvom pojavljivanju Dobit ćete pitanje u kojem ste dali nerazvrstani niz s višestrukim pojavljivanjima brojeva. Zadatak je grupirati sve višestruke pojave elemenata niza poredane prema prvom pojavljivanju. U međuvremenu, redoslijed bi trebao biti isti kao i broj koji dolazi. Primjer unosa: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Čitaj više

Pitanje 3. Maksimalni niz iz dva zadata niza koji održavaju redoslijed isti Pretpostavimo da imamo dva čitava polja iste veličine n. Oba polja mogu sadržavati i zajedničke brojeve. Izjava problema traži da se formira rezultirajući niz koji sadrži 'n' maksimalnih vrijednosti iz oba polja. Prvom nizu treba dati prioritet (elementi prvog ...

Čitaj više

Pitanje 4. Pronađi najveći d u nizu takav da je a + b + c = d Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Sve ulazne vrijednosti su različiti elementi. Problem „Pronađi najveći d u polju tako da je a + b + c = d“ traži da se pronađe najveći element „d“ u skupu takav da je a + b + c = ...

Čitaj više

Pitanje 5. Maksimalni zbroj parova sa određenom razlikom Problem „Maksimalni zbroj parova sa specifičnom razlikom“ navodi da vam se daje niz cijelih brojeva i cijeli broj K. Tada se od nas traži da saznamo maksimalni zbroj nezavisnih parova. Možemo upariti dvije cijele brojeve ako imaju apsolutnu razliku manju od K. ...

Čitaj više

Pitanje 6. Maksimalni zbroj podrednosti takav da nijedna tri nisu uzastopna Problem „Maksimalni zbroj podzadataka takav da nijedna tri nisu uzastopna“ navodi da vam je dan niz čitavih brojeva. Sada morate pronaći podsekvencu koja ima maksimalni zbroj s obzirom na to da ne možete uzeti u obzir tri uzastopna elementa. Da se podsjetimo, podrednost nije ništa drugo do niz ...

Čitaj više

Pitanje 7. Najduža podvrsta koja nema više od K različitih elemenata Problem „Najdulja podniz koja nema više od K različitih elemenata“ navodi da pretpostavljamo da imate niz čitavih brojeva, izjava problema traži da se pronađe najduži pod-niz koji nema više od k različitih elemenata. Primjer arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Čitaj više

Pitanje 8. Pronađi podred sa zadanim zbrojem (obrađuje negativne brojeve) Problem „Pronađi podred s zadanim zbrojem (obrađuje negativne brojeve)“ navodi da vam je dan cjeloviti niz koji sadrži i negativne cijele brojeve i broj koji se naziva „zbroj“. Izjava o problemu traži ispis pod-niza, koji sažima dati broj koji se naziva "zbroj". Ako je više od jednog niza ...

Čitaj više

Pitanje 9. Pronađite elemente koji su prisutni u prvom nizu, a ne u drugom Problem "Pronađi elemente koji su prisutni u prvom, a ne u drugom nizu" navodi da su ti dana dva polja. Nizovi se sastoje od svih cijelih brojeva. Morate otkriti brojeve koji neće biti u drugom nizu, ali će biti u prvom nizu. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 10. Razvrstavanje mjehurića pomoću dva snopa Izjava o problemu Problem „Razvrstavanje mjehurića pomoću dva snopa“ navodi da ste dobili niz veličine [n]. Stvorite funkciju za sortiranje datog niza a [] pomoću paradigme sortiranja oblačića s dvije strukture podataka steka. Primjer a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Čitaj više

Pitanje 11. Preuredite niz tako da 'arr [j]' postane 'i' ako je 'arr [i]' 'j' Izjava o problemu Problem ”Preuredite niz tako da 'arr [j]' postane 'i' ako je 'arr [i]' je 'j'" navodi da imate niz veličine "n" koji sadrži cijele brojeve. Brojevi u nizu su u rasponu od 0 do n-1. Izjava o problemu traži preuređivanje niza u ...

Čitaj više

Pitanje 12. Pronađite minimalnu udaljenost između dva broja Izjava o problemu Dali ste niz i dva broja nazvana x i y. Problem „Pronađi najmanju udaljenost između dva broja“ traži da se utvrdi najmanja moguća udaljenost između njih. Dani niz može imati zajedničke elemente. Možete pretpostaviti da su i x i y različiti. ...

Čitaj više

Pitanje 13. Pronađite jedini ponavljajući element između 1 i N-1 Pronalazeći jedini ponavljajući element između problema od 1 do N-1 dali smo niz slučajnih cijelih brojeva u rasponu od 1 do n-1. Ponovit će se jedan broj. Vaš je zadatak pronaći taj broj. Primjer ulaza [2,3,4,5,2,1] Izlaz 2 Objašnjenje 2 je ...

Čitaj više

Pitanje 14. Promijenite niz u permutaciju brojeva od 1 do N U ovom smo problemu dali niz A od n elemenata. Moramo promijeniti niz u permutaciju brojeva od 1 do n koristeći minimalne zamjene u nizu. Primjer ulaza: 2 2 3 3 Izlaz: 2 1 3 4 Ulaz: 3 2 1 7 ...

Čitaj više

Delhivery String Questions

Pitanje 15. Najkraći palindrom U najkraćem problemu s palindromom dali smo niz s dužine l. Dodajte znakove ispred njega da bi postao palindrom ako nije. Ispišite najmanji broj znakova koji se koriste da bi zadati niz postao palindrom. Primjer unosa: s = abc Izlaz: 2 (od ...

Čitaj više

Pitanje 16. Preokrenite niz koristeći Stack Dali smo niz s dužine n koji sadrži mala slova, velika slova, cijele brojeve i neki poseban simbol. Obrni zadati niz pomoću steka. Pogledajmo nekoliko primjera za bolje razumijevanje. Primjer Ulaz s = “TutorialCup” Izlaz puClairotuT Ulaz s = “Stack” Izlaz kcatS Korištenje Stacka ...

Čitaj više

Pitanje 17. Provjerite može li niz postati prazan rekurzivnim brisanjem zadane podniz Izjava o problemu U problemu "Provjerite može li niz postati prazan rekurzivnim brisanjem zadanog podniza" dali smo dva niza "s" i "t". Moramo provjeriti može li se zadani ulazni niz „s“ u potpunosti izbrisati brisanjem datog ulaznog podniza „t“ rekurzivno. Napomena: Dati podniz bi trebao ...

Čitaj više

Pitanje 18. Uporedite dva broja verzije Izjava o problemu S obzirom na dva ulazna niza koja su u obliku brojeva verzija. Broj verzije izgleda kao abcd gdje su a, b, c, d cijeli brojevi. Stoga je broj verzije niz u kojem su brojevi odvojeni točkama. Moramo usporediti dva niza (brojeve verzija) i ...

Čitaj više

Pitanje 19. Najduži palindrom može se formirati uklanjanjem ili preuređivanjem znakova Izjava problema U problemu „Najduži palindrom možemo oblikovati uklanjanjem ili preuređivanjem znakova“ dali smo niz „s“. Pronađite najduži palindrom koji se može konstruirati uklanjanjem ili preuređivanjem nekih znakova ili možda nula znakova iz niza. Možda je moguće više rješenja, možete ...

Čitaj više

Delhivery Tree Questions

Pitanje 20. Vrste binarnog stabla Prije nego što nastavimo, prvo znamo što je BT zapravo? Binarno stablo je vrsta strukture podataka koja je hijerarhijske prirode. BT je predstavljen čvorovima gdje je svaki čvor ostavio lijevi, desni pokazivač i podaci kao težina čvora. Svaki čvor može sadržavati najviše ...

Čitaj više

Pitanje 21. Umetanje u binarno stablo U ovom ćemo članku naučiti umetanje u binarno stablo. Koncept BFS-a već smo vidjeli u prethodnom članku, pa ćemo ovdje koristiti isti koncept za umetanje podataka u binarno stablo. Koncept je kretanje stablom u ravnomjernom redoslijedu i ...

Čitaj više

Delhivery Graph Questions

Pitanje 22. Grafikon i njegov prikaz Grafikon je apstraktni tip podataka koji predstavlja relacije ili veze između objekata (poput gradova koji su povezani neravnom cestom). U grafikonu i njegovom prikazu, relacija se u osnovi označava ivicama, a objekti vrhovima (čvorovima). Grafikon se sastoji od konačnog skupa vrhova i bridova. Grafikon je ...

Čitaj više

Delhivery Stack Questions

Pitanje 23. Provjerite jesu li elementi steka uzastopno uzastopni Izjava o problemu „Provjera jesu li elementi steka uzastopno uzastopni“ navodi da ste dobili strukturu podataka steka cijelog broja. Stvorite funkciju za provjeru jesu li svi zadani elementi uzastopno uzastopni (ili u redoslijedu povećavanja ili smanjivanja) ili ne. Ako broj elemenata ...

Čitaj više

Pitanje 24. Obrtanje reda čekanja U Reversing a Queue problem dali smo red, napišite algoritam za preokretanje reda. Primjeri Ulazni red = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Izlazni red = 23-> 4-> 8-> 10 Ulazni red = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Izlazni red = 6 ...

Čitaj više

Pitanje 25. Problem raspona zaliha Ovaj problem „Problem raspona dionica“ potpada pod financijski aspekt. U ovom problemu nalazimo raspon dionica za cijenu dionica svakog dana. Maksimalan broj uzastopnih dana neposredno prije bilo kojeg određenog dana za koji je cijena zaliha dana prije nego što je ...

Čitaj više

Pitanje 26. Preokrenite niz koristeći Stack Dali smo niz s dužine n koji sadrži mala slova, velika slova, cijele brojeve i neki poseban simbol. Obrni zadati niz pomoću steka. Pogledajmo nekoliko primjera za bolje razumijevanje. Primjer Ulaz s = “TutorialCup” Izlaz puClairotuT Ulaz s = “Stack” Izlaz kcatS Korištenje Stacka ...

Čitaj više

Delhivery Queue Questions

Pitanje 27. Obrtanje reda čekanja U Reversing a Queue problem dali smo red, napišite algoritam za preokretanje reda. Primjeri Ulazni red = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Izlazni red = 23-> 4-> 8-> 10 Ulazni red = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Izlazni red = 6 ...

Čitaj više

Pitanje 28. Umetanje u binarno stablo U ovom ćemo članku naučiti umetanje u binarno stablo. Koncept BFS-a već smo vidjeli u prethodnom članku, pa ćemo ovdje koristiti isti koncept za umetanje podataka u binarno stablo. Koncept je kretanje stablom u ravnomjernom redoslijedu i ...

Čitaj više

Delhivery Ostala pitanja

Pitanje 29. Pronađite elemente raspona koji nedostaju Problem Pronalaženje elemenata raspona koji nedostaju ”navodi da vam se daje niz različitih elemenata unutar određenog raspona i raspona koji je dat kao nizak i visok. Pronađite sve nedostajuće elemente unutar raspona koji nije prisutan u nizu. Izlaz bi trebao biti u ...

Čitaj više

Pitanje 30. Ispis Fibonaccijeve sekvence pomoću 2 varijable Izjava o problemu Problem „Ispis Fibonaccijeve sekvence pomoću 2 varijable“ navodi da trebate ispisati Fibonaccijevu sekvencu, ali postoji ograničenje upotrebe samo 2 varijable. Primjer n = 5 0 1 1 2 3 5 Objašnjenje Izlazni niz sadrži prvih pet elemenata ...

Čitaj više

Pitanje 31. Problem postavljanja pločica Izjava o problemu "Problem postavljanja pločica" navodi da imate mrežu veličine 2 x N i pločicu veličine 2 x 1. Dakle, pronađite broj načina za postavljanje pločica na datu mrežu. Primjer 3 2 Objašnjenje: Pristup problemu postavljanja pločica Ovaj problem možemo riješiti korištenjem rekurzije. ...

Čitaj više

Pitanje 32. OSI model Ovaj model je 1983. godine razvila Međunarodna organizacija za standarde (ISO). To je bio prvi korak ka standardizaciji međunarodnih protokola koji se koriste u različitim slojevima. Kako se bavi povezivanjem otvorenih sistema, odnosno sistema otvorenih za komunikaciju s drugim sistemima, model se naziva ...

Čitaj više

Pitanje 33. Ružni brojevi Pozitivni brojevi čiji su jedini faktori 2, 3 ili 5 poznati su kao ružni brojevi. Jer npr. 8 je ružan broj jer je jedini prosti faktor 2, ali 7 nije ružan broj jer je prosti faktor 7. 1 je izuzetak ...

Čitaj više

Translate »