CouponDunia Intervju pitanja

Pitanja za intervju za dizajn sistema može biti toliko otvoren da je previše teško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti da probijem krugove dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupovine ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete probiti dizajn.

Intervjui o dizajnu Crack sistema

CouponDunia niz pitanja

Pitanje 1. Pronađite broj parova u nizu tako da je njihov XOR 0 Problem "Pronađi broj parova u nizu tako da je njihov XOR 0" stanje koje pretpostavljamo, dali smo niz cijelih brojeva. Izjava o problemu traži otkrivanje broja parova prisutnih u nizu koji ima par Ai XOR Aj = 0. Napomena: ...

Čitaj više

Pitanje 2. Pronađi podred sa zadanim zbrojem (obrađuje negativne brojeve) Problem „Pronađi podred s zadanim zbrojem (obrađuje negativne brojeve)“ navodi da vam je dan cjeloviti niz koji sadrži i negativne cijele brojeve i broj koji se naziva „zbroj“. Izjava o problemu traži ispis pod-niza, koji sažima dati broj koji se naziva "zbroj". Ako je više od jednog niza ...

Čitaj više

Pitanje 3. Zbir minimalnih i maksimalnih elemenata svih podsklopova veličine k Izjava o problemu Problem „Zbir minimalnih i maksimalnih elemenata svih podsklopova veličine k“ navodi da vam se daje niz koji sadrži pozitivne i negativne cijele brojeve, pronađite zbroj minimalnih i maksimalnih elemenata svih podnizova veličine k. Primjeri arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Čitaj više

Pitanje 4. Broji podniz s jednakim brojem 1 i 0 Izjava o problemu Problem „Broji podsklopove s jednakim brojem 1 i 0“ navodi da ste dobili niz koji se sastoji samo od 0 i 1. Izjava o problemu traži da se sazna broj pod-nizova koji se sastoje od jednakog broja 0-ovih oglasa. Primjer arr [] = {1, 0, 0, ...

Čitaj više

Pitanje 5. Pronađite minimalnu udaljenost između dva broja Izjava o problemu Dali ste niz i dva broja nazvana x i y. Problem „Pronađi najmanju udaljenost između dva broja“ traži da se utvrdi najmanja moguća udaljenost između njih. Dani niz može imati zajedničke elemente. Možete pretpostaviti da su i x i y različiti. ...

Čitaj više

Pitanje 6. Pronađite jedini ponavljajući element između 1 i N-1 Pronalazeći jedini ponavljajući element između problema od 1 do N-1 dali smo niz slučajnih cijelih brojeva u rasponu od 1 do n-1. Ponovit će se jedan broj. Vaš je zadatak pronaći taj broj. Primjer ulaza [2,3,4,5,2,1] Izlaz 2 Objašnjenje 2 je ...

Čitaj više

Pitanje 7. Sljedeći veći element u nizu Izjava o problemu S obzirom na niz, pronaći ćemo sljedeći veći element svakog elementa u nizu. Ako za taj element ne postoji sljedeći veći element, ispisat ćemo -1, inače ćemo ispisati taj element. Napomena: Sljedeći veći element je element koji je veći i ...

Čitaj više

CouponDunia Tree Questions

Pitanje 8. Pogled odozdo na binarno stablo Izjava o problemu Problem „Pogled odozdo na binarno stablo“ navodi da ste dobili binarno stablo i sada trebate pronaći prikaz dna za dato stablo. Kad ugledamo drvo iz pravca prema dolje. Čvorovi koji su nam vidljivi je dno ...

Čitaj više

Pitanje 9. Maksimalna dubina binarnog stabla Izjava o problemu "Maksimalna dubina binarnog stabla" navodi da ste dobili strukturu podataka binarnog stabla. Ispišite maksimalnu dubinu datog binarnog stabla. Primjer unosa 2 Objašnjenje: Maksimalna dubina za dato stablo je 2. Budući da se ispod korijena nalazi samo jedan element (tj. ...

Čitaj više

CouponDunia Stack Questions

Pitanje 10. Sljedeći veći element u nizu Izjava o problemu S obzirom na niz, pronaći ćemo sljedeći veći element svakog elementa u nizu. Ako za taj element ne postoji sljedeći veći element, ispisat ćemo -1, inače ćemo ispisati taj element. Napomena: Sljedeći veći element je element koji je veći i ...

Čitaj više

CouponDunia Queue Questions

Pitanje 11. Zbir minimalnih i maksimalnih elemenata svih podsklopova veličine k Izjava o problemu Problem „Zbir minimalnih i maksimalnih elemenata svih podsklopova veličine k“ navodi da vam se daje niz koji sadrži pozitivne i negativne cijele brojeve, pronađite zbroj minimalnih i maksimalnih elemenata svih podnizova veličine k. Primjeri arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Čitaj više

Translate »