Pitanja za BlackRock intervju

Pitanja za intervju za dizajn sistema može biti toliko otvoren da je previše teško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti da probijem krugove dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupovine ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete probiti dizajn.

Intervjui o dizajnu Crack sistema

BlackRock Array pitanja

Pitanje 1. Minimalni zbir množenja n brojeva Problem "Minimalni zbroj množenja n brojeva" navodi da vam je dato n cijelih brojeva i da morate minimizirati zbroj množenja svih brojeva uzimajući dva elementa susjedna i vraćajući njihov zbroj mod 100 do jedan broj ...

Čitaj više

Pitanje 2. Minimalna operacija da se svi elementi izjednače u nizu Problem „Minimalna operacija za izjednačavanje svih elemenata u nizu“ navodi da vam je dan niz s nekim cijelim brojevima. Morate otkriti minimalne operacije koje se mogu učiniti da bi se niz izjednačio. Primjer [1,3,2,4,1] 3 Objašnjenje Ili 3 oduzimanja mogu biti ...

Čitaj više

Pitanje 3. Pronađite je li podred u obliku planine ili ne Izjava o problemu Problem „Pronađi da li je podniz u obliku planine ili ne“ navodi da ste dobili čitav niz i raspon. Izjava o problemu traži da se otkrije da li je pod-niz formiran između datog raspona u obliku planinskog oblika ili ...

Čitaj više

Pitanje 4. Upiti o zbiru opsega bez ažuriranja Izjava o problemu Problem "Upiti zbroja opsega bez ažuriranja" navodi da imate niz cijelih brojeva i raspon. Izjava o problemu traži da se sazna zbroj svih elemenata unutar zadanog raspona. Primjer arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Upit: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Čitaj više

Pitanje 5. Trosmjerna particija niza oko zadanog raspona Izjava o problemu Dobivate niz čitavih brojeva i niz lowValue i HighValue. Problem „Trosiječno particioniranje niza oko zadanog raspona“ traži da se niz podijeli tako da će niz biti podijeljen u tri dijela. Pregrade nizova bit će: Elementi ...

Čitaj više

Pitanje 6. Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m predmeta Izjava o problemu Problem „Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m stavki“ navodi da imate niz i cijeli broj m. Svaki element niza označava ID-ove predmeta. Izjava o problemu traži uklanjanje m elemenata na takav način da bi trebalo postojati najmanje ...

Čitaj više

Pitanje 7. Broji parove čiji proizvodi postoje u nizu U brojačkim parovima čiji proizvodi postoje u problemu niza dali smo niz, prebrojite sve različite parove čija je vrijednost proizvoda prisutna u nizu. Primjer Ulaz A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Izlaz Broj različitih parova čiji proizvod postoji u polju je: 2 Parovi su: (2, ...

Čitaj više

Pitanje 8. Problem promjene novčića Problem promjene kovanica - S obzirom na neke kovanice različitih vrijednosti c1, c2,…, cs (Na primjer: 1,4,7….). Treba nam iznos n. Koristite ove dane novčiće za formiranje iznosa n. Novčić možete koristiti onoliko puta koliko je potrebno. Pronađite ukupan broj načina na koje ...

Čitaj više

Pitanje 9. Slagalica s nizom proizvoda Izjava o problemu U problemu slagalice niza proizvoda trebamo konstruirati niz gdje će i-ti element biti umnožak svih elemenata u datom nizu, osim elementa na i-oj poziciji. Primjer Ulaz 5 10 3 5 6 2 Izlaz 180 600 360 300 900 ...

Čitaj više

BlackRock string pitanja

Pitanje 10. Cjelovito rješenje rimskog Leetcode rješenja U ovom problemu dobivamo cijeli broj i moramo ga pretvoriti u rimski broj. Stoga se problem općenito naziva "Integer to Roman", a ovo je "Integer to Roman Leetcode Solution". Ako neko ne zna za rimske brojeve. U stara vremena ljudi nisu ...

Čitaj više

Pitanje 11. Transformacija maksimalne težine dane žice Izjava o problemu Maksimalna težinska transformacija zadanog problema niza navodi da se zadani niz sastoji samo od dva znaka 'A' i 'B'. Imamo operaciju u kojoj možemo transformirati niz u drugi niz prebacivanjem bilo kojeg znaka. Stoga su moguće mnoge transformacije. Od svih mogućih ...

Čitaj više

Pitanje 12. Grupirajte riječi s istim skupom znakova U problemu Grupne riječi s istim skupom znakova dali smo listu riječi s malim slovima. Implementirajte funkciju za pronalaženje svih Riječi koje imaju isti jedinstveni skup znakova. Primjer ulaznih riječi [] = {„mogu“, „student“, „studenti“, „pas“, „studenti“, „bog“, „mačka“, „gluma“, „kartica“, „šišmiš“, „tok“ , „Vuk“, „janjad“, „amy“, „yam“, „melemi“, „petljasti“, ...

Čitaj više

BlackRock Tree pitanja

Pitanje 13. Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m predmeta Izjava o problemu Problem „Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m stavki“ navodi da imate niz i cijeli broj m. Svaki element niza označava ID-ove predmeta. Izjava o problemu traži uklanjanje m elemenata na takav način da bi trebalo postojati najmanje ...

Čitaj više

Pitanje 14. Pretvori BST u Min Heap Izjava problema S obzirom na kompletno binarno stablo pretraživanja, napišite algoritam za njegovo pretvaranje u Min Heap, što znači da BST pretvara u Min Heap. Minimalna hrpa trebala bi biti takva da vrijednosti s lijeve strane čvora moraju biti manje od vrijednosti s desne strane ...

Čitaj više

BlackRock Stack pitanja

Pitanje 15. Preokretanje prvih K elemenata reda U preokretanju prvih K elemenata problema s redom zadali smo red i broj k, preokrenuli prvih k elemenata u redu koristeći standardne operacije reda. Primjeri Ulaz: red = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Čitaj više

BlackRock Queue Queue Questions

Pitanje 16. Preokretanje prvih K elemenata reda U preokretanju prvih K elemenata problema s redom zadali smo red i broj k, preokrenuli prvih k elemenata u redu koristeći standardne operacije reda. Primjeri Ulaz: red = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Čitaj više

BlackRock Matrix pitanja

Pitanje 17. Pronađite različite elemente zajedničke svim redovima matrice Izjava o problemu Dobivamo matricu svih cijelih brojeva. Problem „Pronađi različite elemente zajedničke svim redovima matrice“ traži da se otkriju svi mogući različiti elementi, ali zajednički u svakom retku koji je prisutan u matrici. Primjer arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11, ...

Čitaj više

BlackRock Ostala pitanja

Pitanje 18. Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica LeetCode rješenje Opis problema Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica LeetCode rješenje – “Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica” navodi da vam je dat niz cijena gdje su cijene[i] cijena date dionice na i-ti dan. Želite maksimizirati svoj profit odabirom...

Čitaj više

Pitanje 19. Maksimalan broj segmenata dužina a, b i c Problem "Maksimalan broj segmenata duljina a, b i c" navodi da vam je dan pozitivan cijeli broj N i da morate pronaći maksimalan broj segmenata duljina a, b i c koji se mogu oblikovati pomoću N. Primjer N = 7 a = 5, b ...

Čitaj više

Pitanje 20. DP rješenje optimizirano svemirom za 0-1 problem s naprtnjačom Izjava o problemu Dobivamo naprtnjaču koja može imati neku težinu, trebamo odabrati neke predmete iz danih predmeta s određenom vrijednošću. Predmeti biraju tako da se maksimalizira vrijednost naprtnjače (ukupna vrijednost preuzetih predmeta). ...

Čitaj više

Pitanje 21. Zamijenite Kth čvor s početka s Kth čvor s kraja Izjava o problemu U problemu „Zamijenite Kth čvor od početka s Kth čvor s kraja“ dali smo povezan popis. Zamijenite kth čvor s početka_kth čvorom s kraja. Ne bismo trebali zamijeniti vrijednosti, trebali bismo zamijeniti pokazivače. Primjer 2 1 2 3 4 5 6 1 ...

Čitaj više

Translate »