Pitanja za intervju za Avalaru

Pitanja za intervju za dizajn sistema može biti toliko otvoren da je previše teško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti da probijem krugove dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupovine ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete probiti dizajn.

Intervjui o dizajnu Crack sistema

Pitanja niza Avalara

Pitanje 1. Najdulja je podsekvenca takva da je razlika između susjednih jedan Problem „Najdulja podsekvenca takva da je razlika između susjednih jedan“ navodi da ste dobili čitav niz. Sada trebate pronaći dužinu najduže podsekcije tako da razlika susjednih elemenata iznosi 1. Primjer 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Objašnjenje Kao ...

Čitaj više

Pitanje 2. Provjerite sadrži li zadati niz duplikata na udaljenosti od k međusobno Problem „Provjeri sadrži li zadani niz dupliciranih elemenata na međusobnoj udaljenosti od k“ navodi da moramo provjeriti duplikate u datom neuređenom nizu u rasponu od k. Ovdje je vrijednost k manja od datog niza. Primjeri K = 3 arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 3. Uparite sa datim proizvodom Problem "Uparivanje s danim proizvodom" navodi da ste dobili čitav niz i broj "x". Utvrdite da li se niz sastoji od para čiji proizvod jednak 'x' postoji u zadanom ulaznom nizu. Primjer [2,30,12,5] x = 10 Da, ovdje ima objašnjenje para proizvoda ...

Čitaj više

Pitanje 4. Pronađite sortiranu podrednost veličine 3 u linearnom vremenu Izjava o problemu Problem „Pronađi razvrstanu podred veličine 3 u linearnom vremenu“ navodi da imate čitav niz. Izjava o problemu traži da se saznaju tri broja na takav način da niz [i] <niz [k] <niz [k] i i <j <k. Primjer arr [] ...

Čitaj više

Pitanje 5. Preuredite niz tako da su parni elementi indeksa manji, a neparni elementi indeksa veći Izjava o problemu Dali ste niz cijelih brojeva. Problem "Preurediti niz tako da su čak i elementi indeksa manji, a neparni elementi indeksa veći" traži da se niz preuredi na takav način da parni elementi indeksa trebaju biti manji od neparnih elemenata indeksa u ...

Čitaj više

Pitanje 6. Ispis zagrada u Matrix Chain Multiplication Problem Izjava o problemu Moramo pronaći redoslijed množenja matrica tako da je broj operacija uključenih u množenje svih matrica minimaliziran. Zatim moramo ispisati ovaj nalog, tj. Ispisati zagrade u problemu umnožavanja matričnog lanca. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, ...

Čitaj više

Avalara string pitanja

Pitanje 7. Najduža ponovljena slijedica Problem „Najduža ponovljena podsljedica“ navodi da vam se daje niz kao ulaz. Otkrijte najdulju ponovljenu podsekvencu, odnosno podpolje koja postoji dva puta u nizu. Primjer aeafbdfdg 3 (afd) Pristup Problem nas traži da otkrijemo najdužu ponovljenu podsekvencu u nizu. ...

Čitaj više

Pitanje 8. Pretvorba prefiksa u infiks U problemu konverzije prefiksa u infiks dali smo izraz u notaciji prefiksa. Napišite program da biste ga pretvorili u infix izraz. Oznaka prefiksa U ovoj notaciji operandi se pišu iza operatora. Poznat je i kao poljski zapis. Na primjer: + AB je izraz prefiksa. ...

Čitaj više

Avalara Graph Questions

Pitanje 9. Iterativna dubina prvo zaokretanje grafa U iterativnom dubinskom prvom prijelazu problema grafa dali smo strukturu podataka grafa. Napišite program za ispis dubinskog prijelaza datog grafa pomoću iterativne metode. Primjer unosa: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Čitaj više

Avalara Stack Pitanja

Pitanje 10. Iterativna dubina prvo zaokretanje grafa U iterativnom dubinskom prvom prijelazu problema grafa dali smo strukturu podataka grafa. Napišite program za ispis dubinskog prijelaza datog grafa pomoću iterativne metode. Primjer unosa: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Čitaj više

Pitanje 11. Pretvorba prefiksa u infiks U problemu konverzije prefiksa u infiks dali smo izraz u notaciji prefiksa. Napišite program da biste ga pretvorili u infix izraz. Oznaka prefiksa U ovoj notaciji operandi se pišu iza operatora. Poznat je i kao poljski zapis. Na primjer: + AB je izraz prefiksa. ...

Čitaj više

Avalara Queue Questions

Pitanje 12. Redoslijed prioriteta Prioritetni red je vrsta strukture podataka koja je slična uobičajenom redu, ali ima prioritet povezan sa svakim svojim elementom. Što je veći prioritet, element će biti poslužen ranije. U nekim slučajevima postoje dva elementa s istim prioritetom, element stavljen u red ...

Čitaj više

Avalara Matrix pitanja

Pitanje 13. Ispis zagrada u Matrix Chain Multiplication Problem Izjava o problemu Moramo pronaći redoslijed množenja matrica tako da je broj operacija uključenih u množenje svih matrica minimaliziran. Zatim moramo ispisati ovaj nalog, tj. Ispisati zagrade u problemu umnožavanja matričnog lanca. Uzmimo u obzir da imate 3 matrice A, B, ...

Čitaj više

Avalara Ostala pitanja

Pitanje 14. Broji parove sa dvije povezane liste čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti Izjava o problemu Problem „Broji parove s dvije povezane liste čiji je zbroj jednak danoj vrijednosti“ navodi da su vam date dvije povezane liste i zbroj cijele vrijednosti. Izjava o problemu tražila je da se otkrije koliko ukupno para ima zbroj jednak datoj vrijednosti. Primjer ...

Čitaj više

Translate »