Pitanja za intervju za kodiranje Arcesium

Pitanja za intervju za dizajn sistema može biti toliko otvoren da je previše teško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti da probijem krugove dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupovine ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete probiti dizajn.

Intervjui o dizajnu Crack sistema

Arcesium Array Pitanja

Pitanje 1. Niz razlika | Upit za ažuriranje dometa u O (1) Dobit ćete čitav niz i dvije vrste upita, jedan je dodavanje zadanog broja u raspon, a drugi za ispis cijelog niza. Problem „Niz razlika | Upit za ažuriranje dometa u O (1) ”zahtijeva da izvršimo ažuriranje dometa u O (1). Primjer arr [] ...

Čitaj više

Pitanje 2. Pronaći sve parove (a, b) u nizu tako da je a% b = k Izjava o problemu Problem “Pronađi sve parove (a, b) u nizu tako da je a% b = k” navodi da ste dobili niz cijelih brojeva i cijelu vrijednost koja se zove k. Izjava o problemu traži pronalazak para na takav način da x ...

Čitaj više

Pitanje 3. Podskup sa zbrojem koji je djeljiv sa m Izjava o problemu Problem „Podskup sa zbrojem koji se dijeli s m“ navodi da vam je dan niz nenegativnih cijelih brojeva i cijeli broj m. Sada morate pronaći postoji li podskup koji ima zbroj djeljiv sa m. To je zbroj podskupa treba dati 0 kao ...

Čitaj više

Arcesium string Questions

Pitanje 4. Rješenje za dekodiranje stringa Leetcode Iskaz problema Rešenje za dekodiranje niza LeetCode – “Dekodiranje stringa” traži od vas da konvertujete kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_string], gdje se kodirani_string unutar uglastih zagrada ponavlja tačno k puta gdje je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = "3[a]2[bc]" Izlaz: "aaabcbc" ...

Čitaj više

Pitanje 5. Najduža ponovljena slijedica Problem „Najduža ponovljena podsljedica“ navodi da vam se daje niz kao ulaz. Otkrijte najdulju ponovljenu podsekvencu, odnosno podpolje koja postoji dva puta u nizu. Primjer aeafbdfdg 3 (afd) Pristup Problem nas traži da otkrijemo najdužu ponovljenu podsekvencu u nizu. ...

Čitaj više

Pitanje 6. Najmanji palindrom nakon zamjene Izjava o problemu U problemu „Najmanji palindrom nakon zamjene“ dali smo ulazni niz koji sadrži mala i mala slova abecede i tačke (.). Moramo zamijeniti sve točke nekim znakom abecede na takav način da rezultirajući niz postane palindrom. Palindrom bi trebao biti leksikografski najmanji. Ulaz ...

Čitaj više

Arcesium Tree Questions

Pitanje 7. Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvornom Leetcode rješenju Iskaz problema Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru LeetCode rješenje – “Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru” navodi da je s obzirom na korijen savršenog binarnog stabla i potrebno je da popunimo svaki sljedeći pokazivač čvora na njegov sljedeći desni čvor. Ako nema sledećeg...

Čitaj više

Arcesium Stack Pitanja

Pitanje 8. Rješenje za dekodiranje stringa Leetcode Iskaz problema Rešenje za dekodiranje niza LeetCode – “Dekodiranje stringa” traži od vas da konvertujete kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_string], gdje se kodirani_string unutar uglastih zagrada ponavlja tačno k puta gdje je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = "3[a]2[bc]" Izlaz: "aaabcbc" ...

Čitaj više

Arcesium Ostala pitanja

Pitanje 9. Maksimalni zbroj staza u trokutu Izjava o problemu Problem „Maksimalni zbroj staza u trokutu“ navodi da su vam dani neki cijeli brojevi. Te su cijele brojeve poredane u obliku trokuta. Krećete od vrha trokuta i trebate doći do donjeg reda. Da biste to učinili, prelazite na ...

Čitaj više

Pitanje 10. Izbrišite N-i čvor s kraja dane povezane liste Izjava o problemu Problem „Izbrišite N-ti čvor s kraja danog povezanog popisa“ navodi da ste dobili povezanu listu s nekim čvorovima. A sada morate ukloniti n-ti čvor s kraja povezane liste. Primjer 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 izbriši 3. čvor iz posljednjih 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 11. Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između datog skupa intervala Izjava o problemu Problem „Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između određenog skupa intervala“ navodi da ste dobili neki skup intervala. Svaki interval sastoji se od dvije vrijednosti, jedna je vrijeme početka, a druga vremena završetka. Izjava o problemu traži provjeru je li bilo što od ...

Čitaj više

Pitanje 12. Riječ zamotavanja riječi Izjava o problemu Problem zamotavanja riječi navodi da, dajući slijed riječi kao ulaz, moramo pronaći broj riječi koje se mogu smjestiti u jedan redak odjednom. Dakle, za to stavljamo prelome u zadanom slijedu tako da ispisani dokument ...

Čitaj više

Translate »