Pitanja o intervjuu za Adobe Coding

Pitanja za intervju za dizajn sistema može biti toliko otvoren da je previše teško znati pravi način pripreme. Sada sam u mogućnosti da probijem krugove dizajna Amazona, Microsofta i Adobea nakon kupovine ova knjiga. Dnevno revidirati jednu pitanje dizajna i obećavam da možete probiti dizajn.

Intervjui o dizajnu Crack sistema

Adobe Array pitanja

Pitanje 1. Maksimalna godina stanovništva LeetCode rješenje Prikaz problema Maksimalna godina stanovništva LeetCode Rješenje kaže da – Dat vam je 2D cijeli niz evidencije gdje svaki logs[i] = [birthi, deathi] označava godine rođenja i smrti i-te osobe. Stanovništvo neke godine x je broj ljudi koji žive tokom te godine. Ono što se osoba računa...

Čitaj više

Pitanje 2. Maksimalna godina stanovništva LeetCode rješenje Najava problema: Maksimalna godina stanovništva Leetcode Rešenje kaže da – Dat vam je 2D celobrojni niz evidencije gde svaki logs[i] = [birthi, deathi] označava godine rođenja i smrti i-te osobe. Broj stanovnika neke godine x je broj ljudi koji žive u toj godini? I-ta osoba se računa u populaciju godine x ako je x ...

Čitaj više

Pitanje 3. Rješenje za minimalnu sumu putanje Leetcode Najava problema Minimalni zbir putanje LeetCode rješenje – “Minimalni zbir puta” kaže da je data anxm mreža koja se sastoji od nenegativnih cijelih brojeva i da moramo pronaći putanju od gornjeg lijevog do donjeg desnog, što minimizira zbir svih brojeva duž putanje . Možemo samo da se krećemo...

Čitaj više

Pitanje 4. Minimalna cijena penjanja stepenicama LeetCode rješenje Iskaz problema Minimalni trošak penjanja stepenicama LeetCode Rješenje – Dat je trošak cijelog niza, gdje je trošak[i] trošak i-og koraka na stepeništu. Kada platite troškove, možete se popeti na jednu ili dvije stepenice. Možete početi od koraka sa indeksom 0 ili od koraka sa ...

Čitaj više

Pitanje 5. Pronađite rješenje gradskog sudije LeetCode Iskaz problema: Pronađite gradskog sudiju LeetCode rješenje – U gradu postoji n ljudi označenih od 1 do n. Priča se da je jedan od ovih ljudi tajno gradski sudija i da moramo pronaći gradskog sudiju. Ako gradski sudija postoji, onda: Gradski sudija nikome ne veruje. ...

Čitaj više

Pitanje 6. Umetanje Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution Iskaz problema Rešenje Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode – “Insert Delete GetRandom O(1)” traži od vas da implementirate ove četiri funkcije u O(1) vremenskoj složenosti. insert(val): Ubacite val u nasumični skup i vratite true ako element u početku nije prisutan u skupu. Vraća false kada...

Čitaj više

Pitanje 7. Konkatenacija rješenja niza LeetCode Opis problema: Povezivanje niza Leetcode Rješenje: navodi da s obzirom na cijeli niz nums dužine n, želite da kreirate niz ans dužine 2n gdje je ans[i] == nums[i] i ans[i + n] = = nums[i] za 0 <= i < n (0-indeksirano). Konkretno, ans je konkatenacija dva niza brojeva. Vrati niz ans. Pokušajmo prvo razumjeti problem i ono što on navodi. Problem ...

Čitaj više

Pitanje 8. Sliding Window Median Leetcode Solution Iskaz problema Rešenje LeetCode medijana kliznog prozora – „Medijana kliznog prozora“ navodi da je dat celobrojni niz brojeva i ceo broj k, gde je k veličina kliznog prozora. Moramo vratiti srednji niz svakog prozora veličine k. Primjer: Ulaz: [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 Izlaz: [1.00000,-1.00000,-1.00000,3.00000,5.00000,6.00000] Objašnjenje: Srednja ...

Čitaj više

Pitanje 9. Dnevne temperature Leetcode Solution Iskaz problema Dnevne temperature Leetcode Rješenje: navodi da niz cijelih brojeva temperatura predstavlja dnevne temperature, vratite niz odgovor tako da je answer[i] broj dana koje morate čekati nakon i-tog dana da dobijete topliju temperaturu. Ako ne postoji budući dan za koji je to moguće, umjesto toga zadržite answer[i] == 0. ...

Čitaj više

Pitanje 10. Podnijevi s K različitih cijelih brojeva Leetcode rješenje Iskaz problema Podnizovi sa K različitih cijelih brojeva Rešenje LeetCode – “Podnizovi sa K različitih cijelih brojeva” navodi da vam je dat cijeli niz brojeva i cijeli broj k. Moramo pronaći ukupan broj dobrih podnizova brojeva. Dobar niz se definiše kao niz sa tačno ...

Čitaj više

Pitanje 11. Uklonite duplikate iz sortiranog niza II Leetcode rješenja Iskaz problema: Dat je niz cijelih brojeva sortiranih u neopadajućem redoslijedu, uklonite neke duplikate na mjestu tako da se svaki jedinstveni element pojavljuje najviše dva puta. Relativni redosled elemenata treba da ostane isti. Pošto je nemoguće promijeniti dužinu niza u nekim jezicima, umjesto toga morate imati ...

Čitaj više

Pitanje 12. Sljedeća permutacija Leetcode rješenje Iskaz problema Sljedeća permutacija LeetCode rješenje – “Sljedeća permutacija” navodi da je dat niz cijelih brojeva koji je permutacija prvih n prirodnih brojeva. Moramo pronaći sljedeću leksikografski najmanju permutaciju datog niza. Zamjena mora biti na mjestu i koristiti samo stalni dodatni prostor. ...

Čitaj više

Pitanje 13. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Iskaz problema Rešenje LeetCode za zarobljavanje kišne vode – „Zarobljavanje kišnice“ navodi da je dat niz visina koji predstavlja mapu nadmorske visine gde je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 14. Particija na K jednakih podskupova Leetcode Rješenje Najava problema Particija na K podskupova jednakih suma LeetCode Rješenje – “Particija na K podskupova jednake sume” navodi da vam je dat niz cijelih brojeva brojeva i cijeli broj k, vratite true ako je moguće imati k nepraznih podskupova čiji su sumi su svi jednaki. Primjer: Ulaz: brojevi = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 15. Coin Change 2 Leetcode Rješenje Iskaz problema Rešenje LeetCode Change 2 kovanice – „Promena kovanice 2“ navodi da je dat niz različitih celih brojeva novčića i celobrojni iznos, koji predstavlja ukupan iznos novca. Moramo vratiti broj ukupnog broja različitih mogućih kombinacija koje zbrajaju iznos. ...

Čitaj više

Pitanje 16. Frog Jump Leetcode Rješenje Iskaz problema Žablji skok LeetCode rješenje – “Žablji skok” navodi da se s obzirom na listu kamenja (položaja) sortiranih uzlaznim redoslijedom odredi da li žaba može prijeći rijeku slijetanjem na posljednji kamen (posljednji indeks niza). U početku je žaba na prvom kamenu i ...

Čitaj više

Pitanje 17. Napravi niz iz permutacionog Leetcode rješenja Izjava o problemu Izgradnja niza iz permutacije LeetCode rješenje – “Izgradnja niza iz permutacije” navodi da s obzirom na brojeve permutacije zasnovane na nuli, moramo izgraditi niz iste dužine gdje je ans[i] = nums[nums[i]] za svaki i u opsegu [0,nums.length-1]. Brojevi permutacije zasnovane na nuli je niz različitih cijelih brojeva od 0 ...

Čitaj više

Pitanje 18. Minimalna cijena ulaznica Leetcode Solution Izjava o problemu Minimalna cijena karata LeetCode rješenje – “Minimalna cijena za karte” traži od vas da pronađete minimalni broj dolara koji vam je potreban da putujete svaki dan na datoj listi dana. Dobit ćete cijeli niz dana. Svaki dan je cijeli broj od...

Čitaj više

Pitanje 19. Postavite nule matrice Leetcode rješenje Najava problema Postavi matrične nule LeetCode rješenje – “Postavi matrične nule” navodi da vam je data matrica cjelobrojne matrice mxn. Moramo modificirati ulaznu matricu tako da ako bilo koja ćelija sadrži element 0, onda postavite cijeli red i stupac do 0-ova. Morate to uraditi u...

Čitaj više

Pitanje 20. Nedostaje broj Leetcode Rješenje Iskaz problema Rešenje Nedostajućeg broja LeetCode – „Nedostaje broj” navodi da je dat niz veličine n koji sadrži n različitih brojeva između [0,n]. Moramo vratiti broj koji nedostaje u rasponu. Primjer: Ulaz: nums = [3,0,1] Izlaz: 2 Objašnjenje: Lako možemo primijetiti da su svi ...

Čitaj više

Pitanje 21. Izmiješajte Array Leetcode rješenje Problem Nasumično izmjenjivanje rješenja Leetcode rješenja pruža nam niz duljine 2n. Ovdje se 2n odnosi na to da je dužina niza parna. Tada nam se kaže da promiješamo niz. Ovdje miješanje ne znači da moramo nasumično miješati niz, ali određeni način je ...

Čitaj više

Pitanje 22. 3Sum Leetcode Rješenje Izjava problema S obzirom na niz od n cijelih brojeva, postoje li elementi a, b, c u brojevima tako da je a + b + c = 0? Pronađite sve jedinstvene trojke u nizu koji daje zbroj nule. Napomena: da skup rješenja ne smije sadržavati dvostruke trojke. Primjer # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Čitaj više

Pitanje 23. Kombinirano zbrojno rješenje s kodovima Problem Combination Sum Leetcode Solution pruža nam niz ili popis cijelih brojeva i cilj. Rečeno nam je da pronađemo kombinacije koje se mogu napraviti pomoću ovih cijelih brojeva bilo koji broj puta koji se zbrajaju sa zadanim ciljem. Dakle, formalnije, možemo koristiti dane ...

Čitaj više

Pitanje 24. Maximum Subarray Leetcode rješenje Izjava o problemu S obzirom na brojeve polja s cijelim brojevima, pronađite susjedni niz (koji sadrži najmanje jedan broj) koji ima najveći zbroj i vratite njegov zbroj. Primjer nums = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Objašnjenje: [4, -1,2,1] ima najveći zbroj = 6. nums = [- 1] -1 pristup 1 (podijeli i osvoji) U ovom pristupu ...

Čitaj više

Pitanje 25. Pronađite N jedinstvenih cjelovitih zbrojeva do rješenja nultog koda Problem Find N Unique Integers Sum up to Zero Leetcode Solution pruža nam cijeli broj. Traži od nas da vratimo n jedinstvenih cijelih brojeva koji su zbrojni do 0. Dakle, pitanje je prilično jednostavno za razumjeti. Dakle, prije zaranjanja u rješenje. Pogledajmo ...

Čitaj više

Pitanje 26. Pronađite rješenje zajedničkog znaka Leetcode rješenje Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz žica. Moramo ispisati listu svih znakova koji se pojavljuju u svakom nizu u nizu (uključujući duplikate). To je ako se znak pojavi 2 puta u svakom nizu, ali ne 3 puta, trebamo ga imati ...

Čitaj više

Pitanje 27. Pronađi sve brojeve koji su nestali u rješenju s nizom Leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz čitavih brojeva. Sadrži elemente u rasponu od 1 do N, gdje je N = veličina niza. Međutim, postoje neki elementi koji su nestali i na njihovom mjestu su prisutni duplikati. Cilj nam je vratiti niz ...

Čitaj više

Pitanje 28. Rješenje s većinskim elementom većine Element II U ovom problemu dobivamo niz čitavih brojeva. Cilj je pronaći sve elemente koji se javljaju više od ⌊N / 3⌋ vremena u nizu gdje je N = veličina niza, a ⌊ the operater poda. Moramo vratiti niz ...

Čitaj više

Pitanje 29. Rješenje s relativnim nizom sortiranih nizova U ovom problemu dobili smo dva polja pozitivnih cijelih brojeva. Svi elementi drugog niza su različiti i prisutni su u prvom nizu. Međutim, prvi niz može sadržavati duplicirane elemente ili elemente koji nisu u drugom nizu. Moramo sortirati prvi niz ...

Čitaj više

Pitanje 30. Jedinstveno rješenje putovnica s rješenjem Problem Unique Paths Leetcode Solution navodi da ste dobili dvije cijele brojeve koji predstavljaju veličinu mreže. Korištenje veličine mreže, dužine i širine mreže. Moramo pronaći broj jedinstvenih staza od gornjeg lijevog kuta mreže do ...

Čitaj više

Pitanje 31. Rješenje matričnog dijagonalnog zbroja Izjava problema u matričnom dijagonalnom problemu Zbir data je kvadratna matrica cijelih brojeva. Moramo izračunati zbroj svih elemenata prisutnih na njegovim dijagonalama, tj. Elemenata na primarnoj i sekundarnoj dijagonali. Svaki element treba brojati samo jednom. Primjer mat = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Čitaj više

Pitanje 32. Koliko je brojeva manje od rješenja s trenutnim brojem Leetcode Izjava problema U ovom problemu dobivamo niz. Za svaki element ovog niza moramo saznati broj elemenata manjih od tog elementa. tj. za svaki i (0 <= i

Čitaj više

Pitanje 33. Spoji sortirane nizove Leetcode rješenje U problemu “Spajanje sortiranih nizova”, dana su dva polja sortirana u nenalaznom redoslijedu. Prvi niz nije u potpunosti popunjen i ima dovoljno prostora da primi i sve elemente drugog niza. Moramo spojiti dva niza, tako da prvi niz sadrži elemente ...

Čitaj više

Pitanje 34. Traži u rotiranom sortiranom rješenju Leetcode rješenja Uzmite u obzir sortirani niz, ali odabran je jedan indeks i niz je rotiran u tom trenutku. Sada, nakon što je niz rotiran, od vas se traži da pronađete određeni ciljni element i vratite njegov indeks. U slučaju da element nije prisutan, vratite -1. Problem je općenito ...

Čitaj više

Pitanje 35. Pretražite Umetnite poziciju Rješenje koda U ovom problemu dobivamo sortirani niz i ciljani cijeli broj. Moramo pronaći njegovu poziciju za umetanje pretraživanja. Ako je ciljana vrijednost prisutna u polju, vratite njegov indeks. Vrati indeks po kojem treba umetnuti cilj kako bi redoslijed bio sortiran (u ...

Čitaj više

Pitanje 36. Tekuća suma 1d Array Leetcode rješenja Izjava problema U tekućoj sumi 1d problema niza dobili smo brojeve niza za koje moramo vratiti niz gdje je za svaki indeks i u rezultatskom nizu arr [i] = zbroj (brojevi [0] ... brojevi [i]) . Primjeri brojeva = [1,2,3,4] [1,3,6,10] Objašnjenje: Tekuća suma je: ...

Čitaj više

Pitanje 37. Plus One rješenje za Leetcode Izjava problema U problemu “Plus One” dobivamo niz u kojem svaki element u nizu predstavlja cifru broja. Kompletni niz predstavlja broj. Nulti indeks predstavlja MSB broja. Možemo pretpostaviti da u ...

Čitaj više

Pitanje 38. Kth najveći element u Array Leetcode Solutions U ovom problemu moramo vratiti k-ti najveći element u nesortiranom nizu. Imajte na umu da niz može imati duplikate. Dakle, moramo pronaći Kth najveći element u sortiranom redoslijedu, a ne zasebni Kth najveći element. Primjer A = {4, 2, 5, 3 ...

Čitaj više

Pitanje 39. Preurediti niz tako da je arr [i]> = arr [j] ako je paran i arr [i] <= arr [j] ako je neparan i j <i Pretpostavimo da imate čitav niz. Izjava o problemu traži preuređivanje niza na takav način da elementi na parnom položaju u nizu trebaju biti veći od svih elemenata prije njega, a elementi na neparnim pozicijama trebaju biti manji od elemenata prije njega. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 40. Minimum operacija brisanja da bi svi elementi niza bili isti Pretpostavimo da imamo ulaz niza s “x” brojem elemenata. Zadali smo problem da moramo pronaći operacije brisanja, što bi trebalo biti minimum potreban za izradu jednakog niza, tj. Niz će se sastojati od jednakih elemenata. Primjer unosa: [1, 1, ...

Čitaj više

Pitanje 41. Grupirajte višestruke pojave elemenata niza poredane po prvom pojavljivanju Dobit ćete pitanje u kojem ste dali nerazvrstani niz s višestrukim pojavljivanjima brojeva. Zadatak je grupirati sve višestruke pojave elemenata niza poredane prema prvom pojavljivanju. U međuvremenu, redoslijed bi trebao biti isti kao i broj koji dolazi. Primjer unosa: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Čitaj više

Pitanje 42. Preurediti niz Tako da je arr [i] jednako i Problem „Preuredite niz tako da arr [i] = i“ navodi da vam je dan niz čitavih brojeva u rasponu od 0 do n-1. Budući da svi elementi možda neće biti prisutni u polju, onda je na njihovom mjestu -1. Izjava o problemu traži preuređivanje niza u takve ...

Čitaj više

Pitanje 43. Maksimalan broj čokolada koje će se jednako podijeliti među k učenika „Maksimalan broj čokolada koje će se jednako podijeliti među k učenika“ navodi da ćete dobiti n kutija u kojima je nekoliko čokolada. Pretpostavimo da postoji k učenika. Zadatak je raspodijeliti maksimalan broj čokolada među k učenika jednako odabirom uzastopnih kutija. Možemo ...

Čitaj više

Pitanje 44. Maksimalan uzastopni broj prisutan u nizu Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva veličine N. Problem „Maksimalni uzastopni brojevi prisutni u nizu“ traži da se sazna maksimalan broj uzastopnih brojeva koji se mogu rasuti u nizu. Primjer arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Objašnjenje: The ...

Čitaj više

Pitanje 45. Pronađite duplikate u zadanom nizu kada elementi nisu ograničeni na raspon Problem "Pronalaženje duplikata u danom nizu kada elementi nisu ograničeni na raspon" navodi da imate niz koji se sastoji od n cijelih brojeva. Navodi ga problem da bi se pronašli duplicirani elementi ako su prisutni u nizu. Ako takav element ne postoji, vratite -1. Primjer [...

Čitaj više

Pitanje 46. Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica III rješenje s Leetcode-om Izjava problema U problemu “Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica III”, dat nam je niz u kojem svaki element u nizu sadrži cijenu date dionice tog dana. Definicija transakcije je kupovina jedne dionice i prodaja te dionice ...

Čitaj više

Pitanje 47. Dužina najvećeg podsklopa sa susjednim elementima Problem „Duljina najveće podniza sa susjednim elementima“ navodi da vam je dan čitav niz. Izjava o problemu traži da se sazna dužina najdužeg susjednog niza čiji se elementi mogu poredati u nizu (kontinuirano, uzlazno ili silazno). Brojevi u ...

Čitaj više

Pitanje 48. Maksimalna udaljenost u nizu Problem "Maksimalna udaljenost u nizu" navodi da ste dobili "n" br. nizova i svi nizovi dati su u rastućem redoslijedu. Vaš zadatak je pronaći maksimalnu razliku / apsolutnu razliku dva broja u nizu, a maksimalnu udaljenost između dva broja možemo definirati kao ...

Čitaj više

Pitanje 49. Sadrži duplikat Dobili smo niz koji možda sadrži duplikate elemenata ili ne. Zato moramo provjeriti sadrži li duplikat. Primjeri [1, 3, 5, 1] ​​true [„jabuka“, „mango“, „naranča“, „mango“] true [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] false Pristup Niz možemo provjeriti na nekoliko načina ...

Čitaj više

Pitanje 50. Zbir problema podskupa u O (zbirnom) prostoru Izjava o problemu Problem „Zbir podskupa u O (zbrojnom) prostoru“ navodi da ste dobili niz nekih negativnih cijelih brojeva i određenu vrijednost. Sada saznajte postoji li podskup čiji je zbroj jednak zbroju zadate ulazne vrijednosti. Primjer niza = {1, 2, 3, 4} ...

Čitaj više

Pitanje 51. U izrazu pronađite indeks zatvarača za datu zagradu za otvaranje Izjava problema S obzirom na niz s dužine / veličine n i cjelobrojnu vrijednost koja predstavlja indeks početne uglate zagrade. Pronađi indeks zatvarajućih zagrada za datu otvarajuću zagradu u izrazu. Primjer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Čitaj više

Pitanje 52. Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica Izjava o problemu Problem „Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica“ navodi da vam se daje niz cijena duljine n, gdje i -ti element čuva cijenu dionica i-og dana. Ako uspijemo obaviti samo jednu transakciju, odnosno kupiti jedan dan i ...

Čitaj više

Pitanje 53. Miješajte 2n cijele brojeve kao a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez upotrebe dodatnog prostora Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Problem "Miješa 2n cijele brojeve kao a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez upotrebe dodatnog prostora" traži da se promiješaju svi brojevi u polju tako da brojevi koji su slični x0, y1, y2, y3, y0) bit će promijenjeni kao x1, y2, ...

Čitaj više

Pitanje 54. Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči Izjava o problemu Problem „Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči“ navodi da vam se daje 2D niz, svaka ćelija ima jednu od tri moguće vrijednosti 0, 1 ili 2. 0 znači praznu ćeliju. 1 znači svježu naranču. 2 znači trulu naranču. Ako je truo ...

Čitaj više

Pitanje 55. Pronađi minimum u rotiranom sortiranom nizu Izjava o problemu “Pronađi minimum u rotiranom sortiranom nizu” navodi da vam se daje sortirani niz veličine n koji se rotira za neki indeks. Pronađite minimalni element u polju. Primjer a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Objašnjenje: Ako rasporedimo niz u sortirano ...

Čitaj više

Pitanje 56. Pronađite minimalan broj operacija spajanja da biste napravili palindrom niza Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu traži da se pronađe minimalan broj operacija spajanja kako bi se napravio niz palindrom, tj. Saznati minimalan broj operacija spajanja koje treba obaviti na nizu da bi on postao palindrom. Operacija spajanja jednostavno znači da ...

Čitaj više

Pitanje 57. Smanjite maksimalnu razliku između visina Izjava o problemu Dobili ste neke visine od n kula i broj k. Možemo ili povećati visinu kule za k ili smanjiti visinu za k, ali samo jednom. Izjava o problemu traži minimaliziranje maksimalne razlike između visina. To je da ...

Čitaj više

Pitanje 58. Sortirani niz u uravnoteženi BST U razvrstanom nizu do uravnoteženog BST problema dali smo niz poredanim redoslijedom, iz sortiranog niza konstruiramo uravnoteženo binarno stablo pretraživanja. Primjeri Ulaz arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izlazni predbilježba: 3 2 1 5 4 Ulaz arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Čitaj više

Pitanje 59. Maksimalni kvadrat U problemu maksimalnog kvadrata dali smo 2D binarnu matricu ispunjenu 0 i 1, pronašli najveći kvadrat koji sadrži samo 1 i vratili njegovu površinu. Primjer unosa: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Čitaj više

Pitanje 60. Spajanje preklapajućih intervala U problemu preklapanja intervala preklapanja dali smo zbirku intervala, spajanje i vraćanje svih intervala koji se preklapaju. Primjer unosa: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Izlaz: [[2, 4], [5, 7]] Objašnjenje: Možemo spojiti [2, 3] i [3 , 4] zajedno u obliku [2, 4] Pristup za pronalaženje Spajanja ...

Čitaj više

Pitanje 61. Medijana dvaju sortiranih nizova S obzirom na dva sortirana niza A i B veličine n, odnosno m. Pronađi medijanu konačnog sortiranog niza dobivenog nakon spajanja danih dva polja ili drugim riječima, kažemo da pronađemo medijanu dva sortirana niza. (Očekivana vremenska složenost: O (log (n))) Pristup 1 za ...

Čitaj više

Pitanje 62. Pretražite element u sortiranom rotiranom nizu U potrazi za razvrstanim rotiranim problemom niza dali smo razvrstani i rotirani niz i element, provjerite je li zadani element prisutan u polju ili ne. Primjeri Ulazni brojevi [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Izlaz istiniti Ulazni brojevi [] = {2, ...

Čitaj više

Pitanje 63. 3 Zbir U problemu sa zbrojem 3 dali smo niz brojeva od n cijelih brojeva, pronašli sve jedinstvene trojke koje se zbrajaju do 0. Primjer unosa: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Izlaz: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Naivni pristup za problem sa 3 zbroja Pristup grube sile ...

Čitaj više

Pitanje 64. Najčešći element u nizu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu kaže da morate pronaći najčešći element prisutan u nizu. Ako postoji više vrijednosti koje se javljaju maksimalni broj puta, tada moramo ispisati bilo koju od njih. Primjer ulaza [1, 4,5,3,1,4,16] Izlaz ...

Čitaj više

Pitanje 65. Zarobljavanje kišnice LeetCode rješenje U problemu zarobljavanja kišne vode LeetCode, dali smo N nenegativnih cijelih brojeva koji predstavljaju kartu nadmorske visine, a širina svake trake je 1. Moramo pronaći količinu vode koja može biti zarobljena u gornjoj strukturi. Primjer Hajde da to shvatimo na primjeru Za ...

Čitaj više

Pitanje 66. Igra skokova U skok igri dali smo niz nenegativnih cijelih brojeva, vi ste u početku postavljeni na prvi indeks niza. Svaki element u polju predstavlja vašu maksimalnu dužinu skoka na toj poziciji. Utvrdite da li možete doći do posljednjeg indeksa. Primjer unosa: arr = [2,3,1,1,4] ...

Čitaj više

Pitanje 67. Kombinacija Zbir U problemu zbroja kombinacija dali smo niz pozitivnih cijelih brojeva arr [] i zbroj s, pronađite sve jedinstvene kombinacije elemenata u arr [] gdje je zbroj tih elemenata jednak s. Isti ponovljeni broj može se odabrati iz arr [] neograničen broj puta. Elementi ...

Čitaj više

Pitanje 68. Traži u Sortiranom rotiranom nizu Pretraživanje elemenata u sortiranom rotiranom polju može se pronaći pomoću binarnog pretraživanja u O (logn) vremenu. Cilj ovog posta je pronaći zadani element u sortiranom rotiranom nizu u O (logn) vremenu. Naveden je neki primjer razvrstanog rotiranog niza. Primjer unosa: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Čitaj više

Pitanje 69. Maksimalni podniz U problemu Maximum Subarray dali smo cjelobrojni numerički niz, pronađite neprekidni sub niz koji ima najveći zbroj i ispišite maksimalnu vrijednost subraya. Primjer Ulazni brojevi [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Izlazni algoritam 6 Cilj je pronaći ...

Čitaj više

Pitanje 70. Spajanje intervala U problemu spajanja intervala dali smo skup intervala oblika [l, r], spajanje preklapajućih intervala. Primjeri Ulaz {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Izlaz {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Ulaz {[ 1, 4], [1, 5]} Izlaz {[1, 5]} Naivni pristup za spajanje intervala ...

Čitaj više

Pitanje 71. 4Sum U problemu 4Sum dali smo cijeli broj x i niz a [] veličine n. Pronađite sve jedinstvene skupove od 4 elementa u polju tako da je zbroj ta 4 elementa jednak zadanom cijelom broju x. Primjer unosa a [] = {1, 0, -1, ...

Čitaj više

Pitanje 72. Pretražite položaj umetanja U problemu Search Insert Position dali smo cijeli broj x i sortirani niz a [] veličine n. Pronađite odgovarajući indeks ili položaj na kojem se zadati cijeli broj mora umetnuti ako je dan cijeli broj, a ne u polju. Ako je dati cijeli broj prisutan u ulaznom nizu ...

Čitaj više

Pitanje 73. Pronađi Peak Element Razumijemo problem Find Peak Element. Danas je s nama niz koji treba svoj vrhunac. Sigurno se pitate šta mislim pod vršnim elementom? Vršni element je onaj koji je veći od svih njegovih susjeda. Primjer: Dat je niz od ...

Čitaj više

Pitanje 74. Pasični trokut Leetcode Pascal Triangle vrlo je dobar Leetcode problem koji se toliko puta postavlja u Amazonu, Microsoftu i drugim kompanijama. dali smo nenegativne cjelobrojne retke, ispišite redove prvih redaka paskalnog trokuta. Primjeri redaka = 5 redaka = 6 Vrste rješenja za dinamičko programiranje Leetcode Pascal trokuta ...

Čitaj više

Pitanje 75. Posuda s najviše vode Opis problema: dobivate n cjelobrojnih vrijednosti (y0, y1, y2 ... yn-1) pri n indeksa (i = 0,1,2 ... n-1). Cijeli broj u i-tom indeksu je yi. Sada nacrtate n linija u kartezijanskoj ravnini svake spojne točke (i, yi) i (i, 0). Pronađite maksimalnu količinu vode ...

Čitaj više

Pitanje 76. Zbir podravni jednako k S obzirom na čitav niz i cijeli broj k. Naći ukupan broj susjednih podsklopova datog niza čiji je zbroj elemenata jednak k. Primjer Ulaz 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Izlaz: 7 Ulaz 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Izlaz: 4 Objašnjenje: razmotrite primjer-1 ...

Čitaj više

Pitanje 77. Brzo sortiranje Brzo sortiranje je algoritam sortiranja. S obzirom na nerazvrstani niz, sortirajte ga pomoću algoritma za brzo sortiranje. Primjer unosa: {8, 9, 5, 2, 3, 1, 4} Izlaz: {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9} Teorija To je algoritam sortiranja „podijeli i osvoji“. Bira pivot element u nizu, razdvaja se ...

Čitaj više

Pitanje 78. Problem zbroja podskupova U problemu sa zbrojem podskupova dobivamo popis svih pozitivnih brojeva i zbroj. Moramo provjeriti postoji li podskup čiji je zbroj jednak zadanom zbroju. Primjer unosa Lista brojeva: 1 2 3 10 5 zbroj: 9 Izlaz tačno Objašnjenje za ...

Čitaj više

Pitanje 79. Intervali preklapanja preklapanja II Izjava problema U problemu "Spajanje preklapajućih intervala II" dali smo skup intervala. Napišite program koji će spojiti intervale koji se preklapaju u jedan i ispisati sve intervale koji se ne preklapaju. Ulazni format Prvi redak sadrži cijeli broj n. Druga linija koja sadrži n parova u kojima je svaki par ...

Čitaj više

Pitanje 80. Maksimalna suma podmreže koristeći Divide and Conquer Izjava o problemu U problemu "Maksimalna suma niza pomoću dijeljenja i osvajanja" dali smo niz pozitivnih i negativnih cijelih brojeva. Napišite program koji će pronaći najveći zbroj susjednog podmreže. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj N. Drugi red koji sadrži niz ...

Čitaj više

Pitanje 81. Složite dane brojeve kako bi se formirao najveći broj II Izjava o problemu U problemu "Rasporedite dane brojeve da tvore najveći broj II" dali smo niz pozitivnih cijelih brojeva. Rasporedite ih na takav način da aranžman predstavlja najveću vrijednost. Ulazni format Prvi i jedini red koji sadrži cijeli broj n. Druga linija koja sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 82. Najveći podniz s jednakim brojem 0 i 1 Izjava o problemu U problemu „Najveći podniz s jednakim brojem 0 i 1“ dali smo niz a [] koji sadrži samo 0 i 1. Pronađite najveći podniz s jednakim brojem 0 i 1 i ispisat će indeks početka i krajnji indeks najvećeg podsreda. ...

Čitaj više

Pitanje 83. Maksimalna suma koja se povećava Izjava o problemu U problemu "Maksimalna suma koja se povećava u nastavku" dali smo niz. Nađite zbroj maksimalne podrednosti datog niza, to jest cijeli brojevi u podpolje su poredani. Sekvenca je dio niza koji je niz koji je ...

Čitaj više

Pitanje 84. Broj manjih elemenata na desnoj strani Izjava problema U problemu "Broj manjih elemenata na desnoj strani" dali smo niz []. Pronađite broj manjih elemenata koji se nalaze s desne strane svakog elementa. Ulazni format Prvi i jedini red koji sadrži cijeli broj N. Drugi red koji sadrži N cijelih brojeva odvojenih razmakom. Izlaz ...

Čitaj više

Pitanje 85. Elementi se u nizu pojavljuju više nego N / K puta Izjava o problemu U problemu „Elementi se pojavljuju više nego N / K puta u nizu“ dali smo čitav niz veličine n. Pronađite elemente koji se pojavljuju više od n / k puta. Gdje je k ulazna vrijednost. Ulazni format Prvi i jedini red koji sadrži dvije cijele brojeve N i ...

Čitaj više

Pitanje 86. Pronađite maksimalan broj ponavljanja u nizu Izjava o problemu U problemu "Pronađi maksimalan broj koji se ponavlja u nizu" dali smo nesortirani niz veličine N. Dat niz sadrži brojeve u rasponu {0, k} gdje je k <= N. Pronađi broj koji dolazi do maksimalnog broja puta u nizu. Ulazni format ...

Čitaj više

Pitanje 87. Četiri elementa koja se zbrajaju u dato Izjava problema U četiri elementa koja se zbrajaju s datim problemom, dali smo niz koji sadrži N elemenata koji mogu biti pozitivni ili negativni. Pronađite skup od četiri elementa čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti k. Ulazni format Prvi redak koji sadrži cijeli broj N. Drugi red koji sadrži niz ...

Čitaj više

Pitanje 88. Problem s particijom Izjava problema U problemu particije dali smo skup koji sadrži n elemenata. Pronađite može li se zadani skup podijeliti u dva skupa čiji je zbroj elemenata u podskupovima jednak. Primjer unosa arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Izlaz Da Objašnjenje Niz ...

Čitaj više

Pitanje 89. Subarray s danim zbrojem Izjava problema U podnizu s danim problemom zbroja dali smo niz koji sadrži n pozitivnih elemenata. Moramo pronaći podred u kojem je zbroj svih elemenata podreda jednako zadanom_zbroju. Subarray se dobiva iz izvornog polja brisanjem nekih ...

Čitaj više

Pitanje 90. Maksimalni element u nizu koji se povećava, a zatim smanjuje Izjava o problemu U danom nizu koji sadrži n elemenata. Elementi su pohranjeni na takav način da je prvo k elemenata u rastućem redoslijedu, a zatim nk elemenata u smanjenju odatle, moramo pronaći maksimalan element u polju. Primjer a) Ulazni niz: [15, 25, ...

Čitaj više

Pitanje 91. Pronađite izgubljeni element iz dupliciranog niza Izjava o problemu S obzirom na dva polja A i B, jedan je niz duplikat drugog, osim jednog elementa. Jedan element nedostaje ni u A ni u B. moramo pronaći izgubljeni element iz dupliciranog niza. Primjer 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Čitaj više

Pitanje 92. Spoji dva sortirana niza Izjava o problemu U problemu spajanja dva sortirana niza dali smo dva ulazna sortirana niza, trebamo spojiti ova dva polja tako da početni brojevi nakon završenog sortiranja budu u prvom, a preostali u drugom nizu. Primjer unosa A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Čitaj više

Pitanje 93. Broj trojki sa sumom manjom od zadate vrijednosti Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži N broj elemenata. U datom polju izbrojite broj trojki sa zbrojem manjim od zadate vrijednosti. Primjer Ulaz a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Zbir = 10 Izlaz 7 Moguće trojke su: ...

Čitaj više

Pitanje 94. Spajanje dva sortirana niza Izjava o problemu Spajanjem dva sortirana niza zadali smo dva sortirana niza, jedan niz veličine m + n i drugi niz veličine n. Spojit ćemo niz n veličine u niz m + n i ispisati spojeni niz m + n. Primjer unosa 6 3 M [] = ...

Čitaj više

Pitanje 95. Pronađi triplet u nizu s zadanim zbrojem Izjava o problemu S obzirom na niz čitavih brojeva, pronađite kombinaciju tri elementa u polju čija je suma jednaka datoj vrijednosti X. Ovdje ćemo ispisati prvu kombinaciju koju dobijemo. Ako takve kombinacije nema, ispišite -1. Primjer unosa N = 5, X = 15 arr [] = ...

Čitaj više

Pitanje 96. Poredaj 0s 1s i 2s u nizu Izjava o problemu S obzirom na niz koji sadrži N elemenata gdje su elementi niza 0,1 ili 2. Poredaj ili razdvoji 0s 1s i 2s u nizu. Složite sve nule u prvom poluvremenu, sve u drugom poluvremenu i sve dvoje u trećem poluvremenu. Primjer unosa 22 ...

Čitaj više

Pitanje 97. Nedostaje najmanji pozitivan broj u nesortiranom nizu Izjava o problemu U danom nesortiranom nizu pronađite najmanji pozitivni broj koji nedostaje u nesortiranom nizu. Pozitivni cijeli broj ne uključuje 0. Po potrebi možemo izmijeniti izvorni niz. Niz može sadržavati pozitivne i negativne brojeve. Primjer a. Ulazni niz: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Čitaj više

Pitanje 98. Pomaknite sve nule na kraj zadanog niza Izjava o problemu U zadanom nizu pomaknite sve nule koje su prisutne u nizu na kraj niza. Ovdje uvijek postoji način da se na kraj polja ubaci sav broj nula. Primjer unosa 9 9 17 0 14 0 ...

Čitaj više

Pitanje 99. Pronađi najmanji broj koji nedostaje u sortiranom nizu Izjava o problemu U problemu „Pronađi najmanji broj koji nedostaje u razvrstanom nizu“ dali smo čitav niz. Pronađite najmanji broj koji nedostaje u sortiranom nizu veličine N koji ima jedinstvene elemente u rasponu od 0 do M-1, gdje je M> N. Primjer unosa [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Čitaj više

Pitanje 100. Prvi ponavljajući element Izjava o problemu Dali smo niz koji sadrži n cijelih brojeva. Moramo pronaći prvi ponavljajući element u zadanom nizu. Ako nema ponovljenog elementa, ispišite „Nije pronađen ponovljeni cijeli broj“. Napomena: Ponavljajući elementi su oni elementi koji dolaze više puta. (Niz može sadržavati duplikate) ...

Čitaj više

Pitanje 101. Množenje prethodnog i sljedećeg Množenje prethodnih i sljedećih izjava o problemu: U danom nizu zamijenite svaki element proizvodom sljedećeg i prethodnih elemenata. A za prvi element (a [0]) moramo ga zamijeniti proizvodom sljedećeg i njega samog, za posljednji element (a [n-1]) ga moramo zamijeniti ...

Čitaj više

Pitanje 102. Slagalica s nizom proizvoda Izjava o problemu U problemu slagalice niza proizvoda trebamo konstruirati niz gdje će i-ti element biti umnožak svih elemenata u datom nizu, osim elementa na i-oj poziciji. Primjer Ulaz 5 10 3 5 6 2 Izlaz 180 600 360 300 900 ...

Čitaj više

Pitanje 103. Pronađite prvi ponavljajući broj u zadanom nizu Izjava o problemu U nizu može biti više ponavljajućih brojeva, ali morate pronaći prvi ponavljajući broj u danom nizu (javlja se drugi put). Primjer Ulaz 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Izlaz 5 je prvi ponavljajući element ...

Čitaj više

Pitanje 104. Ispiši sve različite elemente niza Izjava o problemu Imamo niz koji sadrži N cijelih brojeva koji mogu biti pozitivni ili negativni. Moramo ispisati sve različite elemente niza. Drugim riječima, možemo reći da ako se broj dogodi više puta, tada samo taj broj ispisujemo jednom. Primjer unosa ...

Čitaj više

Pitanje 105. Većinski element Izjava o problemu S obzirom na sortirani niz, moramo pronaći većinski element iz sortiranog niza. Element većine: Broj koji se javlja više od polovine veličine niza. Ovdje smo dali broj x, moramo provjeriti je li element većina_ ili nije. Primjer unosa 5 2 ...

Čitaj više

Pitanje 106. Pronađite broj koji nedostaje Izjava problema Pri pronalaženju broja koji nedostaje iz niza od 1 do N brojeva dali smo niz koji sadrži N-1 brojeve. Jedan niz nedostaje u nizu brojeva od 1 do N. Moramo pronaći broj koji nedostaje. Ulazni format Prvi red koji sadrži cijeli broj ...

Čitaj više

Adobe string pitanja

Pitanje 107. Rezultat zagrade LeetCode Solution Iskaz problema Rezultat zagrade LeetCode Solution kaže – Dat je uravnotežen niz zagrada s i vrati maksimalan rezultat. Rezultat uravnoteženog niza zagrada zasniva se na sljedećim pravilima: "()" ima rezultat 1. AB ima rezultat A + B, gdje su A i B uravnoteženi nizovi zagrada. (A) ima rezultat 2 * A, gdje je A ...

Čitaj više

Pitanje 108. Dizajn Dodajte i pretražite Words Strukturu podataka LeetCode Solution Izjava o problemu: Dizajnirajte strukturu podataka za dodavanje i pretraživanje riječi LeetCode rješenje kaže – Dizajnirajte strukturu podataka koja podržava dodavanje novih riječi i pronalaženje da li se string poklapa sa bilo kojim prethodno dodatim nizom. Implementirajte klasu WordDictionary: WordDictionary() Inicijalizira objekt. void addWord(word) Dodaje riječ strukturi podataka, može se kasnije upariti. bool search(word) Vraća true ako postoji ...

Čitaj više

Pitanje 109. Rješenje za dekodiranje stringa Leetcode Iskaz problema Rešenje za dekodiranje niza LeetCode – “Dekodiranje stringa” traži od vas da konvertujete kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_string], gdje se kodirani_string unutar uglastih zagrada ponavlja tačno k puta gdje je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = "3[a]2[bc]" Izlaz: "aaabcbc" ...

Čitaj više

Pitanje 110. Podniz sa konkatenacijom svih riječi Leetcode rješenje Iskaz problema Podniz sa spajanjem svih riječi LeetCode rješenje – “Podniz sa spajanjem svih riječi” navodi da je dat niz s i niz riječi niza gdje je svaka riječ iste dužine. Moramo vratiti sve početne indekse podniza koji je ...

Čitaj više

Pitanje 111. Različiti načini za dodavanje zagrada Leetcode rješenje Iskaz problema Različiti načini dodavanja zagrada LeetCode rješenje – “Različiti načini dodavanja zagrada” navodi da je dat niz izraza brojeva i operatora. Moramo da vratimo sve moguće rezultate iz izračunavanja svih različitih mogućih načina grupisanja brojeva i operatora. Vratite odgovor bilo kojim redoslijedom. ...

Čitaj više

Pitanje 112. Generirajte zagrade Leetcode rješenje Iskaz problema Generiraj zagrade LeetCode rješenje – „Generiši zagrade“ navodi da je data vrijednost n. Moramo generirati sve kombinacije od n parova zagrada. Vratite odgovor u obliku vektora nizova dobro oblikovanih zagrada. Primjer: Ulaz: n = 3 Izlaz: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 113. Najduži podniz bez ponavljanja znakova Leetcode rješenje Iskaz problema Najduži podniz bez ponavljanja znakova LeetCode rješenje – navodi da je dat niz s. Moramo pronaći najduži podniz bez ponavljanja znakova. Primjer: Ulaz: s = "abcabcbb" Izlaz: 3 Objašnjenje: Najduži podniz bez znakova koji se ponavljaju je dužine 3. Niz je: "abc". Ulaz: s = "bbbbb" ...

Čitaj više

Pitanje 114. Najduži zajednički prefiks Leetcode rješenje Iskaz problema Najduži zajednički prefiks LeetCode Rješenje – “Najduži zajednički prefiks” navodi da je dat niz stringova. Moramo pronaći najduži zajednički prefiks među ovim nizovima. Ako ne postoji nikakav prefiks, vratite prazan niz. Primjer: Ulaz: strs = ["flower","flow","flight"] Izlaz: "fl" Objašnjenje: "fl" je najduži ...

Čitaj više

Pitanje 115. Važeće zagrade Leetcode Rješenje Iskaz problema Ispravne zagrade LeetCode Rješenje – “Važeće zagrade” navode da vam je dat niz koji sadrži samo znakove '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Moramo utvrditi da li je ulazni niz ispravan ili ne. Za niz se kaže da je važeći niz ako se otvorene zagrade moraju zatvoriti...

Čitaj više

Pitanje 116. Najveći broj Leetcode rješenje Iskaz problema Najveći broj LeetCode rješenje – “Najveći broj” navodi da s obzirom na listu nenegativnih cijelih brojeva brojeva, moramo urediti brojeve na takav način da formiraju najveći broj i da ga vratimo. Budući da rezultat može biti vrlo velik, morate se vratiti ...

Čitaj više

Pitanje 117. Brojite i recite Leetcode rješenje Iskaz problema Rješenje Count and Say LeetCode – “Izbroj i reci” traži od vas da pronađete n-ti član niza broji i reci. Slijed count-and-say je niz nizova cifara definiranih rekurzivnom formulom: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) je način na koji biste "izgovorili" niz cifara iz countAndSay(n-1), koji se zatim pretvara...

Čitaj više

Pitanje 118. Uklonite nevažeće zagrade Leetcode rješenje Iskaz problema Rešenje Ukloni nevažeće zagrade Leetcode – navodi da vam je dat niz s koji sadrži zagrade i mala slova. Moramo ukloniti minimalni broj nevažećih zagrada da bi ulazni niz bio validan. Moramo vratiti sve moguće rezultate bilo kojim redoslijedom. Niz je...

Čitaj više

Pitanje 119. Izomorfne žice Leetcode rješenje Izjava problema U ovom problemu dobili smo dva niza, a i b. Cilj nam je utvrditi jesu li dvije žice izomorfne ili ne. Dva niza nazivaju se izomorfnim ako i samo ako se znakovi u prvom nizu uopće mogu zamijeniti bilo kojim znakom (uključujući sebe) ...

Čitaj više

Pitanje 120. Je rješenje sa slijedećim kodom Izjava problema U ovom problemu daju nam se dva različita niza. Cilj je otkriti je li prvi niz podljednica drugog. Primjeri prvi niz = "abc" drugi niz = "mnagbcd" true prvi niz = "burger" drugi niz = "dominos" false Pristup (rekurzivan) Ovo je lako ...

Čitaj više

Pitanje 121. Za rješavanje malih i malih slova Problem rješavanja malih slova Leetcode rješenje pruža nam niz i traži da sve velike alfabete pretvorimo u male alfabete. Od nas se traži da pretvorimo sve velike ili male slova u mala slova. Dakle, čini se da je problem jednostavan, ali prije ...

Čitaj više

Pitanje 122. Pronađite rješenje Leetcode rješenje U ovom problemu dobili smo dvije nizove. Drugi niz generira se nasumičnim miješanjem znakova prvog niza, a zatim dodavanjem dodatnog znaka u bilo kojem slučajnom položaju. Moramo vratiti dodatni znak koji je dodan drugom nizu. Likovi će uvijek ...

Čitaj više

Pitanje 123. Rješenje za kodeks rimskog na cijeli broj U problemu “Roman to Integer”, dat nam je niz koji predstavlja neki pozitivni cijeli broj u njegovom rimskom brojevnom obliku. Rimski brojevi predstavljeni su sa 7 znakova koji se mogu pretvoriti u cijele brojeve pomoću sljedeće tablice: Napomena: Cjelobrojna vrijednost datog rimskog broja neće premašiti ili ...

Čitaj više

Pitanje 124. Cjelovito rješenje rimskog Leetcode rješenja U ovom problemu dobivamo cijeli broj i moramo ga pretvoriti u rimski broj. Stoga se problem općenito naziva "Integer to Roman", a ovo je "Integer to Roman Leetcode Solution". Ako neko ne zna za rimske brojeve. U stara vremena ljudi nisu ...

Čitaj više

Pitanje 125. Najduži podniz bez ponavljanja znakova LeetCode rješenje Najduži podniz bez ponavljanja znakova LeetCode rješenje – Zadani niz, moramo pronaći dužinu najdužeg podniza bez ponavljanja znakova. Pogledajmo nekoliko primjera: Primjer pwwkew 3 Objašnjenje: Odgovor je “wke” dužine 3 aav 2 Objašnjenje: Odgovor je “av” dužine 2 Pristup-1 ...

Čitaj više

Pitanje 126. U izrazu pronađite indeks zatvarača za datu zagradu za otvaranje Izjava problema S obzirom na niz s dužine / veličine n i cjelobrojnu vrijednost koja predstavlja indeks početne uglate zagrade. Pronađi indeks zatvarajućih zagrada za datu otvarajuću zagradu u izrazu. Primjer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Čitaj više

Pitanje 127. Uklonite zagrade iz algebarskog niza koji sadrži operatore + i - Izjava o problemu Dobit ćete niz s veličine n koji predstavlja aritmetički izraz sa zagradama. Problem "Uklanjanje zagrada iz algebarskog niza koji sadrži operatore + i -" traži da stvorimo funkciju koja može pojednostaviti zadati izraz. Primjer s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Čitaj više

Pitanje 128. Obratite riječi u nizu Izjava o problemu “Obrnute riječi u nizu” navodi da ste dobili niz s veličine n. Ispišite niz u obrnutom redoslijedu tako da zadnja riječ postane prva, druga zadnja postane druga itd. Ovim nizom upućujemo na rečenicu koja umjesto riječi sadrži riječi ...

Čitaj više

Pitanje 129. Načini dekodiranja U problemu Načini dekodiranja dali smo neprazan niz koji sadrži samo znamenke, odredite ukupan broj načina za njegovo dekodiranje pomoću sljedećeg mapiranja: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Primjer S = “123” Broj načina dekodiranja ovog niza je 3 Ako ...

Čitaj više

Pitanje 130. Sljedeća permutacija U sljedećem problemu permutacije koji smo dali riječ pronađite njegovu leksikografski veću_permutaciju. Primjer ulaza: str = "tutorialcup" izlaz: tutorialpcu ulaz: str = "nmhdgfecba" izlaz: nmheabcdfg ulaz: str = "algoritmi" izlaz: algoritmi ulaz: str = "spoonfeed" izlaz: Sljedeća permutacija ...

Čitaj više

Pitanje 131. Najduži uobičajeni prefiks pomoću sortiranja U najdužem zajedničkom prefiksu koristeći problem sortiranja dali smo skup nizova, pronađite najduži zajednički prefiks. tj. pronađite dio prefiksa koji je zajednički za sve žice. Primjer Ulaz1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tuss”, “tumble”} Izlaz: "tu" Ulaz2: {"prtljag", "banana", "batsmen"} Izlaz: "ba" Ulaz3: {"abcd "} Izlaz:" abcd "...

Čitaj više

Pitanje 132. Podudaranje regularnog izraza U problemu podudaranja regularnih izraza dali smo dva niza jedan (pretpostavimo da je x) sastoji se samo od malih slova, a drugi (pretpostavimo da je y) sastoji se od malih slova s ​​dva posebna znaka, tj. „.“ i „*“. Zadatak je pronaći hoće li drugi niz ...

Čitaj više

Pitanje 133. Važeće zagrade LeetCode rješenje U problemu Valid Parentheses LeetCode dali smo string koji sadrži samo znakove '(', ')', '{', '}', '[' i ']', koji određuje da li je ulazni niz ispravan. Ovdje ćemo vam pružiti važeće zagrade LeetCode rješenje. Ulazni niz je važeći ako: Otvorene zagrade moraju biti zatvorene...

Čitaj više

Pitanje 134. Najduži uobičajeni prefiks koji koristi Trie U najdužem zajedničkom prefiksu koristeći Trie problem dali smo niz nizova, pronađite najduži zajednički prefiks. tj. pronađite dio prefiksa koji je zajednički za sve žice. Primjer Ulaz1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tuss”, “tumble”} Izlaz: "tu" Ulaz2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izlaz: "ba" Ulaz3: {"abcd "} Izlaz:" abcd "...

Čitaj više

Pitanje 135. Poredaj niz prema drugom nizu Izjava o problemu S obzirom na dva ulazna niza, obrazac i niz. Moramo sortirati niz prema redoslijedu definiranom uzorkom. Niz uzorka nema duplikata i sadrži sve znakove niza. Ulazni format Prvi redak sadrži niz s koji nam treba ...

Čitaj više

Pitanje 136. Provjerite može li niz postati prazan rekurzivnim brisanjem zadane podniz Izjava o problemu U problemu "Provjerite može li niz postati prazan rekurzivnim brisanjem zadanog podniza" dali smo dva niza "s" i "t". Moramo provjeriti može li se zadani ulazni niz „s“ u potpunosti izbrisati brisanjem datog ulaznog podniza „t“ rekurzivno. Napomena: Dati podniz bi trebao ...

Čitaj više

Pitanje 137. Najmanji palindrom nakon zamjene Izjava o problemu U problemu „Najmanji palindrom nakon zamjene“ dali smo ulazni niz koji sadrži mala i mala slova abecede i tačke (.). Moramo zamijeniti sve točke nekim znakom abecede na takav način da rezultirajući niz postane palindrom. Palindrom bi trebao biti leksikografski najmanji. Ulaz ...

Čitaj više

Pitanje 138. Provjerite slijedi li niz prema uzorku redoslijed znakova ili ne Izjava o problemu U problemu „Provjeri slijedi li niz prema uzorku obrazac ili ne“ moramo provjeriti slijede li znakovi u datom ulaznom nizu isti redoslijed kao što je određeno znakovima koji su prisutni u datom uzorku unosa, a zatim ispisati „Da“ ispisati „Ne“. Ulazni format ...

Čitaj više

Pitanje 139. Podijelite četiri različite žice Izjava o problemu U problemu “Split Four Distinct Strings” moramo provjeriti može li se zadani ulazni niz podijeliti u 4 niza tako da svaki niz nije prazan i da se razlikuje jedan od drugog. Ulazni format Prvi i jedini usamljeni koji sadrži niz “s”. Izlazni format Ispis "Da" ako ...

Čitaj više

Pitanje 140. Obrnuti niz bez privremene varijable Izjava problema U problemu "Obrnuti niz bez privremene varijable" dali smo niz "s". Napišite program za preokretanje ovog niza bez upotrebe dodatne varijable ili razmaka. Ulazni format Prvi red koji sadrži zadani niz “s”. Izlazni format Ispišite niz koji je obrnut od ...

Čitaj više

Pitanje 141. Broji parove na istoj udaljenosti kao u engleskim abecedama Izjava problema U problemu "Brojanje parova na istoj udaljenosti kao u engleskim abecedama" dali smo niz "s". Napišite program koji će ispisati broj parova čiji su elementi na istoj udaljenosti kao u engleskim abecedama. Ulazni format Prvi redak koji sadrži zadani ...

Čitaj više

Pitanje 142. Pretvorite niz koji ponavlja ponavljanje niza duljine K Izjava o problemu U problemu „Pretvori niz koji ponavlja ponavljanje niza dužine K“ dali smo niz „s“ i cijeli broj „k“. Napišite program kako biste provjerili je li moguće pretvoriti ga u niz koji je ponavljanje podniza s ...

Čitaj više

Pitanje 143. N-ti lik u spojenom decimalnom nizu Izjava problema U problemu „N-tog znaka u spojenom decimalnom nizu“ dali smo cjelobrojnu vrijednost „n“. Napišite program za pronalaženje N-tog znaka u nizu u koji su povezane sve decimale. Ulazni format Prvi i jedini red koji sadrži cjelobrojnu vrijednost n. Izlazni format ...

Čitaj više

Pitanje 144. Uporedite dva broja verzije Izjava o problemu S obzirom na dva ulazna niza koja su u obliku brojeva verzija. Broj verzije izgleda kao abcd gdje su a, b, c, d cijeli brojevi. Stoga je broj verzije niz u kojem su brojevi odvojeni točkama. Moramo usporediti dva niza (brojeve verzija) i ...

Čitaj više

Pitanje 145. Najduža uobičajena sljednost sa permutacijama Izjava problema U problemu „Najduže zajedničke podzemne promjene sa permutacijama“ dali smo dva niza „s“ i „t“. Pronađite najduži niz čije su permutacije podsljedovi dane dvije žice. Izlaz najduži mora biti sortiran. Ulazni format Prvi redak sadrži niz “s”. Drugi red koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 146. Najduži palindrom može se formirati uklanjanjem ili preuređivanjem znakova Izjava problema U problemu „Najduži palindrom možemo oblikovati uklanjanjem ili preuređivanjem znakova“ dali smo niz „s“. Pronađite najduži palindrom koji se može konstruirati uklanjanjem ili preuređivanjem nekih znakova ili možda nula znakova iz niza. Možda je moguće više rješenja, možete ...

Čitaj više

Pitanje 147. Najduži uobičajeni prefiks Riječ po riječi Izjava o problemu U problemu „Najduži uobičajeni prefiks koji koristi Word by Word Matching“ dali smo N nizova. Napišite program za pronalaženje najdužeg zajedničkog prefiksa danih nizova. Ulazni format Prvi redak sadrži cjelobrojnu vrijednost N koja označava broj nizova. Sljedećih N redaka ...

Čitaj više

Pitanje 148. Najduži uobičajeni prefiks koji koristi znak za podudaranje znakova Izjava o problemu U problemu „Najduži uobičajeni prefiks koji koristi znak po znakovima“ dali smo cjelobrojnu vrijednost N i N nizova. Napišite program za pronalaženje najdužeg zajedničkog prefiksa danih nizova. Ulazni format Prvi redak sadrži cjelobrojnu vrijednost N koja označava broj ...

Čitaj više

Pitanje 149. Zbir brojeva u nizu U ovom pitanju naučit ćemo kako izračunati zbir brojeva u stringu. U zadatku “Izračunaj zbir svih brojeva prisutnih u nizu” dali smo niz “s”. Ovaj niz sadrži neke alfanumeričke brojeve i neka engleska mala slova. Napišite program koji...

Čitaj više

Pitanje 150. Mala slova na velika slova Izjava o problemu U problemu „Mala do velika slova“ dali smo niz „s“ sa samo malim slovima. Napišite program koji će ispisati isti niz, ali s velikim slovima. Ulazni format Prvi i jedini red koji sadrži niz “s”. Izlazni format ...

Čitaj više

Pitanje 151. Najduži uobičajeni prefiks koji koristi binarno pretraživanje II Izjava problema U problemu „Najduži uobičajeni prefiks koji koristi Binarno pretraživanje II“ dali smo cjelobrojnu vrijednost N i N nizova. Napišite program koji će ispisati najduži uobičajeni prefiks zadanih nizova. Ako nema zajedničkog prefiksa, ispišite „-1“. Ulazni format Prvi redak koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 152. Promijenite spol datog niza Izjava o problemu U problemu "Promjena spola određenog niza" dali smo niz "s". Napišite program koji će prebaciti sve rodno određene riječi u ulazni niz. Ulazni format Prvi i jedini red koji sadrži rečenicu ili niz s razmacima “s”. Ispis izlaznog formata ...

Čitaj više

Pitanje 153. Ponovljena podljevak dužine dvije ili više Izjava o problemu U problemu „Ponovljena podljedica duljine dvije ili više“ dali smo niz „s“. Pronađite postoji li podređaj duljine još dva 0r. Podsekvence ne bi trebale imati isti karakter na istoj poziciji. Ulazni format Prvi i jedini red koji sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 154. Mrežni algoritam za provjeru palindroma u toku Izjava o problemu U problemu „Mrežni algoritam za provjeru palindroma u toku“ dali smo tok znakova (charcateri se primaju jedan po jedan). Napišite program koji će ispisati 'da' svaki put ako primljeni znakovi do sada čine palindrom. Ulazni format Prvi i jedini ...

Čitaj više

Pitanje 155. Provjerite jesu li dvije zadane žice međusobno izomorfne Izjava problema U problemu "Provjeri jesu li dvije zadane žice međusobno izomorfne" dali smo dvije žice s1 i s2. Napišite program koji govori jesu li dati nizovi izomorfni ili ne. Napomena: Kaže se da su dvije žice izomorfne ako postoji jedna za ...

Čitaj više

Pitanje 156. Dužina najdužeg valjanog podniza Izjava o problemu U „Dužina najdužeg valjanog podniza“ dali smo niz koji sadrži samo otvaranje i zatvaranje zagrada. Napišite program koji će pronaći najdulji valjani podniz. Ulazni format Prvi i jedini red koji sadrži niz s. Izlazni format Prvi i ...

Čitaj više

Pitanje 157. Najmanji prozor u nizu koji sadrži sve znakove drugog niza Pronađite najkraći podniz u datom nizu koji sadrži sve znakove date riječi ili Nađite najmanji prozor u nizu koji sadrži sve znakove drugog niza S obzirom na dva niza s i t, napišite funkciju koja će pronaći minimalni prozor u s koji će ...

Čitaj više

Pitanje 158. Složite dane brojeve kako bi se formirao najveći broj II Izjava o problemu U problemu "Rasporedite dane brojeve da tvore najveći broj II" dali smo niz pozitivnih cijelih brojeva. Rasporedite ih na takav način da aranžman predstavlja najveću vrijednost. Ulazni format Prvi i jedini red koji sadrži cijeli broj n. Druga linija koja sadrži ...

Čitaj više

Pitanje 159. Provjerite da li povezana lista žica tvori Palindrom Izjava o problemu U problemu "Provjerite da li povezana lista žica tvori Palindrom" dali smo povezanu listu koja obrađuje niz podataka. Napišite program za provjeru da li podaci tvore palindrom ili ne. Primjer ba-> c-> d-> ca-> b 1 Objašnjenje: U gornjem primjeru možemo vidjeti da ...

Čitaj više

Adobe Tree pitanja

Pitanje 160. Zbroj korijena listova brojeva LeetCode rješenje Najava problema Sum Root to Leaf Numbers LeetCode Rješenje kaže – Dat vam je korijen binarnog stabla koje sadrži samo cifre od 0 do 9. Svaka staza od korijena do lista u stablu predstavlja broj. Na primjer, putanja od korijena do lista 1 -> 2 -> 3 predstavlja broj 123. Vrati ukupan zbir svih brojeva od korijena do lista. Test ...

Čitaj više

Pitanje 161. Binarno stablo Inorder Traversal LeetCode rješenje Iskaz problema: Binarno stablo Inorder Traversal LeetCode rješenje Dati korijen binarnog stabla, vratite prelazak u redoslijedu vrijednosti njegovih čvorova. Primjer 1: Ulaz: root = [1,null,2,3] Izlaz: [1,3,2] Primjer 2: Ulaz: root = [] Izlaz: [] Primjer 3: Ulaz: root = [1] Izlaz: [1] Ograničenja: broj čvorova u ...

Čitaj više

Pitanje 162. Poravnajte binarno stablo na povezanu listu LeetCode rješenje Izravnajte binarno stablo na povezanu listu LeetCode Solution kaže da – S obzirom na korijen binarnog stabla, poravnajte stablo u “povezanu listu”: “povezana lista” bi trebala koristiti istu klasu TreeNode gdje desni pokazivač djeteta pokazuje na sljedeći čvor na listi i levi pokazivač deteta je uvek null. "Povezana lista"...

Čitaj više

Pitanje 163. Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvornom Leetcode rješenju Iskaz problema Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru LeetCode rješenje – “Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru” navodi da je s obzirom na korijen savršenog binarnog stabla i potrebno je da popunimo svaki sljedeći pokazivač čvora na njegov sljedeći desni čvor. Ako nema sledećeg...

Čitaj više

Pitanje 164. Oporavak binarnog stabla pretraživanja Leetcode rješenje Iskaz problema Recover Binary Search Tree LeetCode Rešenje – „Oporavak binarnog stabla pretrage“ navodi da je dat koren binarnog stabla pretrage, gde su vrednosti tačno dva čvora zamenjene greškom. Moramo oporaviti stablo bez promjene njegove strukture. Primjer: Ulaz: root = [1,3,null,null,2] Izlaz: [3,1,null,null,2] ...

Čitaj više

Pitanje 165. Simetrično drvo Leetcode rješenje Iskaz problema Rešenje LeetCode simetričnog stabla – „Simetrično stablo“ navodi da je dat koren binarnog stabla i da moramo da proverimo da li je dato binarno stablo ogledalo samo sebe (simetrično oko svog centra) ili nije? Ako je odgovor Da, moramo vratiti true u suprotnom, false. Primjer: ...

Čitaj više

Pitanje 166. Zbir rješenja lijevog koda lijevog lišća U ovom problemu moramo pronaći zbroj svih lijevih listova u binarnom stablu. List koji se naziva "lijevi list" ako je lijevo dijete bilo kojeg čvora na drvetu. Primjer 2 / \ 4 7 / \ 9 4 Zbir je 13 ...

Čitaj više

Pitanje 167. Provjerite može li zadati niz predstavljati Preorder prelaska binarnog stabla pretraživanja Problem "Provjerite može li zadati niz predstavljati preusmjeravanje predbilježbi binarnog stabla pretraživanja" navodi da ste dobili redoslijed prelaska predbilježbe. Sada razmotrite ovu sekvencu i saznajte može li ta sekvenca predstavljati binarno stablo pretraživanja ili ne? Očekivana vremenska složenost rješenja je ...

Čitaj više

Pitanje 168. Ispis desnog prikaza binarnog stabla Izjava o problemu Problem „Ispis desnog prikaza binarnog stabla“ navodi da ste dobili binarno stablo. Sada morate pronaći pravi prikaz ovog stabla. Ovdje desni prikaz binarnog stabla znači ispis niza kako izgleda stablo kad se gleda iz ...

Čitaj više

Pitanje 169. Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla Izjava problema Problem „Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla“ navodi da vam je dato binarno stablo, pronađite visinu stabla pomoću iterativne metode. Primjeri Ulaz 3 Ulaz 4 Algoritam za iterativnu metodu za pronalaženje visine binarnog stabla Visina stabla ...

Čitaj više

Pitanje 170. Provjerite jesu li svi nivoi dva Binarna stabla anagrami ili ne Izjava o problemu Problem „Provjeri jesu li svi nivoi dvaju binarnih stabala anagrami ili ne“ kaže da su vam dana dva binarna stabla, provjerite jesu li svi nivoi dva stabla anagrami ili ne. Primjeri Unesite tačno Unesite lažni algoritam za provjeru jesu li svi nivoi dva ...

Čitaj više

Pitanje 171. Iterativno preusmjeravanje porudžbina pomoću dva snopa Izjava o problemu Problem „Iterativno preusmjeravanje porudžbina pomoću dva sloga“ navodi da vam je dato binarno stablo s n čvorova. Napišite program za njegovo iterativno okretanje postorder koristeći dva stoga. Primjer Ulaz 4 5 2 6 7 3 1 Ulaz 4 2 3 1 Algoritam Stvori ...

Čitaj više

Pitanje 172. Iterativna metoda za pronalaženje predaka datog binarnog stabla Izjava o problemu „Iterativna metoda za pronalaženje predaka datog binarnog stabla“ navodi da ste dobili binarno stablo i cijeli broj koji predstavlja ključ. Stvorite funkciju za ispis svih predaka datog ključa pomoću iteracije. Primjer Ulazni ključ = 6 5 2 1 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 173. Program za provjeru je li binarno stablo BST ili nije Izjava o problemu „Program za provjeru je li binarno stablo BST ili nije“ navodi da ste dobili binarno stablo i trebate provjeriti zadovoljava li binarno stablo svojstva binarnog stabla pretraživanja. Dakle, binarno stablo ima sljedeća svojstva: Lijevo podstablo ...

Čitaj više

Pitanje 174. Pretvorba binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja U problemu pretvorbe binarnog stabla u binarno stablo pretraživanja dali smo binarno stablo koje ga pretvara u binarno stablo pretraživanja bez promjene strukture stabla. Primjer ulaznog izlaza predbilježbe: 13 8 6 47 25 51 Algoritam Ne moramo mijenjati strukturu ...

Čitaj više

Pitanje 175. Sortirani niz u uravnoteženi BST U razvrstanom nizu do uravnoteženog BST problema dali smo niz poredanim redoslijedom, iz sortiranog niza konstruiramo uravnoteženo binarno stablo pretraživanja. Primjeri Ulaz arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Izlazni predbilježba: 3 2 1 5 4 Ulaz arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Čitaj više

Pitanje 176. Prelazak reda nivoa u spiralnom obliku U ovom smo problemu dali binarno stablo, ispiši njegovo obrtanje reda nivoa u spiralnom obliku. Primjeri Ulazni izlaz 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristup za prelazak redoslijeda nivoa u spiralnom obliku Ideja je napraviti uobičajeno zaokretanje reda nivoa koristeći ...

Čitaj više

Pitanje 177. Najniži zajednički predak S obzirom na korijen binarnog stabla i dva čvora n1 i n2, pronađite LCA (najniži zajednički predak) čvorova. Primjer Što je najniži zajednički predak (LCA)? Preci čvora n su čvorovi prisutni na putu između korijena i čvora. Razmotrimo binarno stablo prikazano u ...

Čitaj više

Pitanje 178. Prijelaz cik-cak nivoa binarnog stabla S obzirom na binarno stablo, ispišite cik-cak obilazak redoslijeda vrijednosti njegovih čvorova. (tj. slijeva nadesno, zatim zdesna nalijevo za sljedeći nivo i izmjenjujte se). Primjer razmotrite binarno stablo koje je dano dolje Ispod je cik-cak prelazak redoslijeda nivoa gore navedenih binarnih stabala ...

Čitaj više

Pitanje 179. Simetrično drvo U problemu sa simetričnim stablom dali smo binarno stablo, provjerite je li ono samo po sebi zrcalo. Kaže se da je stablo zrcalna slika samog sebe ako postoji os simetrije kroz korijenski čvor koji dijeli stablo na dvije iste polovice. Primjeri tipova ...

Čitaj više

Pitanje 180. Najduži uobičajeni prefiks koji koristi Trie U najdužem zajedničkom prefiksu koristeći Trie problem dali smo niz nizova, pronađite najduži zajednički prefiks. tj. pronađite dio prefiksa koji je zajednički za sve žice. Primjer Ulaz1: {“tutorialcup”, “tutorial”, “tuss”, “tumble”} Izlaz: "tu" Ulaz2: {"prtljaga", "banana", "batsmen"} Izlaz: "ba" Ulaz3: {"abcd "} Izlaz:" abcd "...

Čitaj više

Pitanje 181. Prelazak stabla (predbilježba, porudžbina i redoslijed) Prvo, moramo znati o tome što je zaokret u binarnom stablu. Prelazak je vrsta metode u kojoj sve čvorove posjećujemo točno jednom na određeni način / redoslijed. U osnovi postoje dvije vrste prijelaza u Binarnom stablu: Širina prvo prelazak Dubina prvo prelazak Već znamo o ...

Čitaj više

Adobe Graph pitanja

Pitanje 182. Pronađite rješenje gradskog sudije LeetCode Iskaz problema: Pronađite gradskog sudiju LeetCode rješenje – U gradu postoji n ljudi označenih od 1 do n. Priča se da je jedan od ovih ljudi tajno gradski sudija i da moramo pronaći gradskog sudiju. Ako gradski sudija postoji, onda: Gradski sudija nikome ne veruje. ...

Čitaj više

Pitanje 183. Dijkstra algoritam Dijkstra je algoritam najkraćeg puta. Dijkstra algoritam koristi se za pronalaženje najkraće udaljenosti svih čvorova od zadanog početnog čvora. Logično stvara najkraće stablo puta od jednog izvornog čvora, dodavanjem čvorova pohlepno tako da u svakoj točki svaki čvor u ...

Čitaj više

Adobe Stack pitanja

Pitanje 184. Rezultat zagrade LeetCode Solution Iskaz problema Rezultat zagrade LeetCode Solution kaže – Dat je uravnotežen niz zagrada s i vrati maksimalan rezultat. Rezultat uravnoteženog niza zagrada zasniva se na sljedećim pravilima: "()" ima rezultat 1. AB ima rezultat A + B, gdje su A i B uravnoteženi nizovi zagrada. (A) ima rezultat 2 * A, gdje je A ...

Čitaj više

Pitanje 185. Binarno stablo Inorder Traversal LeetCode rješenje Iskaz problema: Binarno stablo Inorder Traversal LeetCode rješenje Dati korijen binarnog stabla, vratite prelazak u redoslijedu vrijednosti njegovih čvorova. Primjer 1: Ulaz: root = [1,null,2,3] Izlaz: [1,3,2] Primjer 2: Ulaz: root = [] Izlaz: [] Primjer 3: Ulaz: root = [1] Izlaz: [1] Ograničenja: broj čvorova u ...

Čitaj više

Pitanje 186. Rješenje za dekodiranje stringa Leetcode Iskaz problema Rešenje za dekodiranje niza LeetCode – “Dekodiranje stringa” traži od vas da konvertujete kodirani niz u dekodirani niz. Pravilo kodiranja je k[kodirani_string], gdje se kodirani_string unutar uglastih zagrada ponavlja tačno k puta gdje je k pozitivan cijeli broj. Primjer: Ulaz: s = "3[a]2[bc]" Izlaz: "aaabcbc" ...

Čitaj više

Pitanje 187. Poravnajte binarno stablo na povezanu listu LeetCode rješenje Izravnajte binarno stablo na povezanu listu LeetCode Solution kaže da – S obzirom na korijen binarnog stabla, poravnajte stablo u “povezanu listu”: “povezana lista” bi trebala koristiti istu klasu TreeNode gdje desni pokazivač djeteta pokazuje na sljedeći čvor na listi i levi pokazivač deteta je uvek null. "Povezana lista"...

Čitaj više

Pitanje 188. Dodaj dva broja II Leetcode rješenje Iskaz problema Rešenje za dodavanje dva broja II LeetCode – „Dodaj dva broja II“ navodi da dve neprazne povezane liste predstavljaju dva nenegativna cela broja gde je najznačajnija cifra prva i svaki čvor sadrži tačno jednu cifru. Moramo sabrati dva broja i vratiti zbroj kao...

Čitaj više

Pitanje 189. Dnevne temperature Leetcode Solution Iskaz problema Dnevne temperature Leetcode Rješenje: navodi da niz cijelih brojeva temperatura predstavlja dnevne temperature, vratite niz odgovor tako da je answer[i] broj dana koje morate čekati nakon i-tog dana da dobijete topliju temperaturu. Ako ne postoji budući dan za koji je to moguće, umjesto toga zadržite answer[i] == 0. ...

Čitaj više

Pitanje 190. Rješenje za hvatanje kišnice Leetcode Iskaz problema Rešenje LeetCode za zarobljavanje kišne vode – „Zarobljavanje kišnice“ navodi da je dat niz visina koji predstavlja mapu nadmorske visine gde je širina svake trake 1. Moramo pronaći količinu vode zarobljene nakon kiše. Primjer: Ulaz: visina = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Izlaz: 6 Objašnjenje: Provjerite ...

Čitaj više

Pitanje 191. Važeće zagrade Leetcode Rješenje Iskaz problema Ispravne zagrade LeetCode Rješenje – “Važeće zagrade” navode da vam je dat niz koji sadrži samo znakove '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Moramo utvrditi da li je ulazni niz ispravan ili ne. Za niz se kaže da je važeći niz ako se otvorene zagrade moraju zatvoriti...

Čitaj više

Pitanje 192. Rješenje za maksimalnu frekvenciju Leetcode Izjava o problemu LeetCode rješenje za maksimalni frekvencijski stog – “Maksimalni stek frekvencija” traži od vas da dizajnirate stek frekvencija u kojem kad god izbacimo element iz steka, on bi trebao vratiti najčešći element prisutan u steku. Implementirajte klasu FreqStack: FreqStack() konstruira prazan stek frekvencija. void push(int val) gura ...

Čitaj više

Pitanje 193. Provjerite može li zadati niz predstavljati Preorder prelaska binarnog stabla pretraživanja Problem "Provjerite može li zadati niz predstavljati preusmjeravanje predbilježbi binarnog stabla pretraživanja" navodi da ste dobili redoslijed prelaska predbilježbe. Sada razmotrite ovu sekvencu i saznajte može li ta sekvenca predstavljati binarno stablo pretraživanja ili ne? Očekivana vremenska složenost rješenja je ...

Čitaj više

Pitanje 194. U izrazu pronađite indeks zatvarača za datu zagradu za otvaranje Izjava problema S obzirom na niz s dužine / veličine n i cjelobrojnu vrijednost koja predstavlja indeks početne uglate zagrade. Pronađi indeks zatvarajućih zagrada za datu otvarajuću zagradu u izrazu. Primjer s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Čitaj više

Pitanje 195. Dizajnirajte stog koji podržava getMin () u O (1) vremenu i O (1) dodatni prostor Dizajnirajte stog koji podržava getMin () u O (1) vremenu i O (1) dodatni prostor. Stoga posebna struktura podataka steka mora podržavati sve operacije steka poput - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () u konstantnom vremenu. Dodajte dodatnu operaciju getMin () za vraćanje minimalne vrijednosti ...

Čitaj više

Pitanje 196. Uklonite zagrade iz algebarskog niza koji sadrži operatore + i - Izjava o problemu Dobit ćete niz s veličine n koji predstavlja aritmetički izraz sa zagradama. Problem "Uklanjanje zagrada iz algebarskog niza koji sadrži operatore + i -" traži da stvorimo funkciju koja može pojednostaviti zadati izraz. Primjer s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Čitaj više

Pitanje 197. Iterativno preusmjeravanje porudžbina pomoću dva snopa Izjava o problemu Problem „Iterativno preusmjeravanje porudžbina pomoću dva sloga“ navodi da vam je dato binarno stablo s n čvorova. Napišite program za njegovo iterativno okretanje postorder koristeći dva stoga. Primjer Ulaz 4 5 2 6 7 3 1 Ulaz 4 2 3 1 Algoritam Stvori ...

Čitaj više

Pitanje 198. Iterativna metoda za pronalaženje predaka datog binarnog stabla Izjava o problemu „Iterativna metoda za pronalaženje predaka datog binarnog stabla“ navodi da ste dobili binarno stablo i cijeli broj koji predstavlja ključ. Stvorite funkciju za ispis svih predaka datog ključa pomoću iteracije. Primjer Ulazni ključ = 6 5 2 1 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 199. Prelazak reda nivoa u spiralnom obliku U ovom smo problemu dali binarno stablo, ispiši njegovo obrtanje reda nivoa u spiralnom obliku. Primjeri Ulazni izlaz 10 30 20 40 50 80 70 60 Naivni pristup za prelazak redoslijeda nivoa u spiralnom obliku Ideja je napraviti uobičajeno zaokretanje reda nivoa koristeći ...

Čitaj više

Pitanje 200. Red čekanja koristeći stekove U redu koji koristi problem steka, moramo implementirati sljedeće funkcije reda koristeći standardne funkcije strukture podataka steka, Enqueue: Dodavanje elementa na kraj reda Dequeue: Uklanjanje elementa s početka reda Primjer unosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Čitaj više

Pitanje 201. Zarobljavanje kišnice LeetCode rješenje U problemu zarobljavanja kišne vode LeetCode, dali smo N nenegativnih cijelih brojeva koji predstavljaju kartu nadmorske visine, a širina svake trake je 1. Moramo pronaći količinu vode koja može biti zarobljena u gornjoj strukturi. Primjer Hajde da to shvatimo na primjeru Za ...

Čitaj više

Pitanje 202. Prijelaz cik-cak nivoa binarnog stabla S obzirom na binarno stablo, ispišite cik-cak obilazak redoslijeda vrijednosti njegovih čvorova. (tj. slijeva nadesno, zatim zdesna nalijevo za sljedeći nivo i izmjenjujte se). Primjer razmotrite binarno stablo koje je dano dolje Ispod je cik-cak prelazak redoslijeda nivoa gore navedenih binarnih stabala ...

Čitaj više

Adobe Queue pitanja

Pitanje 203. Implementacija Deque-a pomoću dvostruko povezane liste Izjava o problemu Problem „Implementacija Deque-a pomoću dvostruko povezane liste“ navodi da trebate implementirati sljedeće funkcije Deque-a ili Doubly Ended Queue-a koristeći dvostruko povezanu listu insertFront (x): Dodajte element x na početku Deque-a insertEnd (x ): Dodajte element x na kraju ...

Čitaj više

Pitanje 204. Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla Izjava problema Problem „Iterativna metoda za pronalaženje visine binarnog stabla“ navodi da vam je dato binarno stablo, pronađite visinu stabla pomoću iterativne metode. Primjeri Ulaz 3 Ulaz 4 Algoritam za iterativnu metodu za pronalaženje visine binarnog stabla Visina stabla ...

Čitaj više

Pitanje 205. Provjerite jesu li svi nivoi dva Binarna stabla anagrami ili ne Izjava o problemu Problem „Provjeri jesu li svi nivoi dvaju binarnih stabala anagrami ili ne“ kaže da su vam dana dva binarna stabla, provjerite jesu li svi nivoi dva stabla anagrami ili ne. Primjeri Unesite tačno Unesite lažni algoritam za provjeru jesu li svi nivoi dva ...

Čitaj više

Pitanje 206. Red čekanja koristeći stekove U redu koji koristi problem steka, moramo implementirati sljedeće funkcije reda koristeći standardne funkcije strukture podataka steka, Enqueue: Dodavanje elementa na kraj reda Dequeue: Uklanjanje elementa s početka reda Primjer unosa : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Čitaj više

Pitanje 207. Prijelaz cik-cak nivoa binarnog stabla S obzirom na binarno stablo, ispišite cik-cak obilazak redoslijeda vrijednosti njegovih čvorova. (tj. slijeva nadesno, zatim zdesna nalijevo za sljedeći nivo i izmjenjujte se). Primjer razmotrite binarno stablo koje je dano dolje Ispod je cik-cak prelazak redoslijeda nivoa gore navedenih binarnih stabala ...

Čitaj više

Adobe Matrix pitanja

Pitanje 208. Rješenje za minimalnu sumu putanje Leetcode Najava problema Minimalni zbir putanje LeetCode rješenje – “Minimalni zbir puta” kaže da je data anxm mreža koja se sastoji od nenegativnih cijelih brojeva i da moramo pronaći putanju od gornjeg lijevog do donjeg desnog, što minimizira zbir svih brojeva duž putanje . Možemo samo da se krećemo...

Čitaj više

Pitanje 209. Postavite nule matrice Leetcode rješenje Najava problema Postavi matrične nule LeetCode rješenje – “Postavi matrične nule” navodi da vam je data matrica cjelobrojne matrice mxn. Moramo modificirati ulaznu matricu tako da ako bilo koja ćelija sadrži element 0, onda postavite cijeli red i stupac do 0-ova. Morate to uraditi u...

Čitaj više

Pitanje 210. Rješenje matričnog dijagonalnog zbroja Izjava problema u matričnom dijagonalnom problemu Zbir data je kvadratna matrica cijelih brojeva. Moramo izračunati zbroj svih elemenata prisutnih na njegovim dijagonalama, tj. Elemenata na primarnoj i sekundarnoj dijagonali. Svaki element treba brojati samo jednom. Primjer mat = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Čitaj više

Pitanje 211. Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči Izjava o problemu Problem „Minimalno vrijeme potrebno za truljenje svih naranči“ navodi da vam se daje 2D niz, svaka ćelija ima jednu od tri moguće vrijednosti 0, 1 ili 2. 0 znači praznu ćeliju. 1 znači svježu naranču. 2 znači trulu naranču. Ako je truo ...

Čitaj više

Pitanje 212. Maksimalni kvadrat U problemu maksimalnog kvadrata dali smo 2D binarnu matricu ispunjenu 0 i 1, pronašli najveći kvadrat koji sadrži samo 1 i vratili njegovu površinu. Primjer unosa: 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 ...

Čitaj više

Adobe Ostala pitanja

Pitanje 213. Najkraći nesortirani kontinuirani podniz LeetCode rješenje Najava problema Najkraći nesortirani kontinuirani podniz LeetCode Rješenje kaže da – Dati cijeli niz brojeva, morate pronaći jedan kontinuirani podniz koji ako sortirate samo ovaj podniz uzlaznim redoslijedom, onda će cijeli niz biti sortiran uzlaznim redoslijedom. Vrati dužinu najkraćeg podniza. Primjer 1: ...

Čitaj više

Pitanje 214. Rectangle Overlap LeetCode Solution Najava problema: Rectangle Overlap LeetCode Rješenje – kaže da je pravougaonik poravnat po osi predstavljen kao lista, [x1, y1, x2, y2], gdje je (x1, y1) koordinata njegovog donjeg lijevog ugla, a (x2 , y2) je koordinata njegovog gornjeg desnog ugla. Njegovi gornji i donji rubovi su paralelni s X-osom, a njegova lijeva ...

Čitaj više

Pitanje 215. Aranžiranje kovanica Leetcode rješenje Opis problema Rešenje za sređivanje novčića LeetCode – „Uređivanje novčića“ traži od vas da napravite stepenište sa ovim novčićima. Stepenište se sastoji od k redova, pri čemu se i red sastoji od tačno i novčića. Posljednji red stepenica možda nije potpun. Za datu količinu novčića vratite...

Čitaj više

Pitanje 216. Neparna Parna povezana lista Leetcode rješenje Iskaz problema Neparno-parna povezana lista LeetCode rješenje – „Neparno-parna povezana lista“ navodi da je data neprazna jednostruko povezana lista. Moramo grupisati sve čvorove sa neparnim indeksima zajedno, a zatim čvorove sa parnim indeksima, i vratiti ponovo uređenu listu. Imajte na umu da je relativni poredak unutar oba ...

Čitaj više

Pitanje 217. Podijelite dva cijela broja Leetcode Rješenje Iskaz problema Podijeli dva integera LeetCode rješenje – “Divide Two Integers” navodi da su vam data dva cijela broja dividenda i djelitelj. Vratite količnik nakon dijeljenja dividende s djeliteljem. Imajte na umu da pretpostavljamo da imamo posla sa okruženjem koje može pohraniti cijele brojeve unutar 32-bitnog potpisanog cijelog broja...

Čitaj više

Pitanje 218. K-ti faktor rješenja n Leetcode Iskaz problema K-ti faktor od n Leetcode Rješenje: navodi da su vam data dva pozitivna cijela broja n i k. Faktor cijelog broja n je definiran kao cijeli broj i gdje je n % i == 0. Razmotrite listu svih faktora od n sortiranih u rastućem redoslijedu, vratite k-ti faktor na ovoj listi ili vratite -1 ako n ima manje od k faktori. Primjer 1: Unos: ...

Čitaj više

Pitanje 219. LRU Cache Leetcode Rješenje Izjava o problemu LRU keš LeetCode rješenje – “LRU keš” traži od vas da dizajnirate strukturu podataka koja slijedi najmanje nedavno korištenu (LRU) keš memoriju Moramo implementirati klasu LRUCache koja ima sljedeće funkcije: LRUCache(int kapacitet): Inicijalizira LRU keš memoriju sa pozitivnim kapacitetom veličine. int get(int key): Vrati vrijednost...

Čitaj više

Pitanje 220. Spoji k Sortirane liste Leetcode Rješenje Iskaz problema Spajanje k sortiranih lista LeetCode rešenje – „Spoji k sortiranih lista“ navodi da je dat niz od k povezanih lista, gde svaka povezana lista ima svoje vrednosti sortirane u rastućem redosledu. Moramo spojiti sve k-povezane liste u jednu povezanu listu i vratiti ...

Čitaj više

Pitanje 221. Oznake particija LeetCode Solution Iskaz problema Oznake particija LeetCode Rješenje – Dat vam je niz s. Želimo podijeliti niz na što više dijelova tako da se svako slovo pojavljuje u najviše jednom dijelu. Imajte na umu da je particija urađena tako da nakon spajanja svih dijelova po redu, ...

Čitaj više

Pitanje 222. Konkatenacija rješenja niza LeetCode Iskaz problema: Spajanje niza LeetCode Rješenje – Dat je cijeli niz nums dužine n, želite da kreirate niz ans dužine 2n gdje je ans[i] == nums[i] i ans[i + n] == nums[ i] za 0 <= i < n (0-indeksirano). Konkretno, ans je konkatenacija dva niza brojeva. Vrati niz ans. Primjer: Primjer 1 Ulaz: brojevi = [1,2,1] Izlaz: [1,2,1,1,2,1] Objašnjenje: Niz ...

Čitaj više

Pitanje 223. Fibonačijev broj LeetCode rješenje Iskaz problema Fibonačijev broj LeetCode Rješenje – “Fibonačijev broj” navodi da Fibonačijevi brojevi, koji se obično označavaju F(n) formiraju niz, nazvan Fibonačijev niz, tako da je svaki broj zbir dva prethodna, počevši od 0 i 1 To jest, F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Čitaj više

Pitanje 224. Uklonite duplikate sa sortirane liste LeetCode Solution Izjava problema Ukloni duplikate sa sortirane liste LeetCode Rješenje – Dobili smo glavu sortirane povezane liste. Od nas se traži da izbrišemo sve duplikate tako da se svaki element pojavi samo jednom i vratimo sortiranu povezanu listu. Primjeri i objašnjenja Primjer 1: Unos: glava ...

Čitaj više

Pitanje 225. Clone Graph LeetCode Solution Iskaz problema Klon grafa LeetCode Rješenje – Dobijamo referencu čvora u povezanom neusmjerenom grafu i od nas se traži da vratimo duboku kopiju grafa. Duboka kopija je u osnovi klon gdje nijedan čvor prisutan u dubokoj kopiji ne bi trebao imati referencu ...

Čitaj više

Pitanje 226. K-ti najmanji element u sortiranom matričnom LeetCode rješenju Iskaz problema K-ti najmanji element u sortiranoj matrici LeetCode Rješenje – Data nam je matrica veličine n gdje je svaki od redova i kolona sortiran uzlaznim redoslijedom. Od nas se traži da vratimo k-ti najmanji element u matrici. Imajte na umu da je k-ti ...

Čitaj više

Pitanje 227. Konstruirajte binarno stablo iz rješenja za preorder i postorder traversal LeetCode Izjava o problemu Konstruirajte binarno stablo iz preordera i prelaska postordera LeetCode rješenje – Date su dva niza cijelih brojeva, preorder i postorder gdje je preorder prelazak binarnog stabla različitih vrijednosti, a postorder je postorder obilazak istog stabla, rekonstruirajte i vratite binarni drvo. Ako postoji više odgovora, možete vratiti bilo koji od njih. Ulaz: prednarudžba...

Čitaj više

Pitanje 228. Uklonite duplikate sa sortirane liste II LeetCode Solution Navod problema Ukloni duplikate sa sortirane liste II LeetCode rešenje – Uzimajući u obzir glavu sortirane povezane liste, obrišite sve čvorove koji imaju duple brojeve, ostavljajući samo različite brojeve sa originalne liste. Vratite i sortiranu povezanu listu. Ulaz: glava = [1,2,3,3,4,4,5] Izlaz: [1,2,5] Objašnjenje Ideja je da se pređe ...

Čitaj više

Pitanje 229. Može postaviti cvijeće LeetCode rješenje Iskaz problema Može postaviti cvijeće LeetCode Rješenje – Imate dugu gredicu u kojoj su neke parcele zasađene, a neke nisu. Međutim, cvijeće se ne može saditi na susjednim parcelama. Zadan cvjetni niz cvijeća koji sadrži 0 i 1, gdje 0 znači prazna, a 1 znači da nije prazna, a cijeli broj n, vrati se ako se n novih cvjetova može posaditi u ...

Čitaj više

Pitanje 230. Prvi jedinstveni znak u rješenju String LeetCode Iskaz problema Prvi jedinstveni znak u nizu LeetCode Rješenje – Dat niz s, pronađite prvi znak koji se ne ponavlja u njemu i vratite njegov indeks. Ako ne postoji, vratite -1. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: s = “leetcode” Izlaz: 0 Test slučaj 2: Ulaz: s = “aabb” Izlaz: -1 Objašnjenje ...

Čitaj više

Pitanje 231. Invert Binarno stablo LeetCode rješenje Iskaz problema: Invertiranje binarnog stabla LeetCode rješenje – U ovom pitanju, s obzirom na korijen bilo kojeg binarnog stabla, rješenje je potrebno za invertiranje binarnog stabla što znači da lijevo stablo treba postati desno stablo i obrnuto. Objašnjenje Možemo se zapitati koji bi prelazak drveta bio...

Čitaj više

Pitanje 232. Rešenje Leetcode liste particija Iskaz problema: Lista particija Leetcode Rješenje – Dato je zaglavlje povezane liste i vrijednost x, particionirajte je tako da svi čvorovi manji od x dođu prije čvorova većih ili jednakih x. Trebali biste sačuvati originalni relativni poredak čvorova u svakoj od dvije particije. Primjer : Primjer 1 Unos: glava = ...

Čitaj više

Pitanje 233. Procijenite Reverse Polish Notation LeetCode rješenje Iskaz problema Evaluacija obrnute poljske notacije LeetCode Rješenje – Procijenite vrijednost aritmetičkog izraza u obrnutoj poljskoj notaciji. Važeći operatori su +, -, * i /. Svaki operand može biti cijeli broj ili neki drugi izraz. Imajte na umu da se podjela između dva cijela broja treba skratiti prema nuli. Garantovano je da će dati ...

Čitaj više

Pitanje 234. Najmanji domet II Leetcode rješenje Iskaz problema: Najmanji raspon II Leetcode Rješenje – Dat vam je cijeli niz brojeva i cijeli broj k. Za svaki indeks i gdje je 0 <= i < nums.length, promijenite brojeve[i] da budu ili brojevi[i] + k ili brojevi[i] – k. Rezultat brojeva je razlika između maksimalnog i minimalnog elementa u brojevima. Vrati minimalni rezultat brojeva nakon promjene vrijednosti na svakom indeksu. ...

Čitaj više

Pitanje 235. 3Sum najbliže LeetCode rješenje Iskaz problema 3Sum najbliže LeetCode rješenje – Dat je niz cijelih brojeva nums dužine n i cjelobrojni cilj, pronađite tri cijela broja u brojevima tako da je zbroj najbliži cilju. Vrati zbir tri cijela broja. Možete pretpostaviti da bi svaki ulaz imao tačno jedno rješenje. Ulaz: brojevi = [-1,2,1,-4], cilj = 1 Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 236. N-Queens LeetCode rješenje Iskaz problema N-dama LeetCode Rješenje – Zagonetka n-dama je problem postavljanja n dama na nxn šahovsku ploču tako da dvije dame ne napadaju jedna drugu. Dat je cijeli broj n, vratite sva različita rješenja zagonetki n-kraljica. Odgovor možete vratiti bilo kojim redoslijedom. Svako rješenje sadrži posebnu konfiguraciju ploče ...

Čitaj više

Pitanje 237. Najveći pravougaonik u histogramu LeetCode rješenje Najava problema Najveći pravougaonik u histogramu LeetCode Rješenje – Dat je niz cijelih brojeva visina koje predstavljaju visinu trake histograma gdje je širina svake trake 1, vratite površinu najvećeg pravougaonika u histogramu. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: visine = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Izlaz: 10 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 238. Podudaranje regularnog izraza Regularno podudaranje izraza LeetCode rješenje Najava problema Usklađivanje regularnog izraza Podudaranje regularnog izraza LeetCode Rješenje – Dati ulazni niz s i obrazac p, implementirajte podudaranje regularnog izraza uz podršku za '.' i gdje: '.' Odgovara bilo kojem pojedinačnom znaku.​​​​ '*' Odgovara nuli ili više prethodnog elementa. Podudaranje treba da pokrije ceo ulazni niz (ne delimično). Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 239. Prikaz binarnog stabla sa desne strane LeetCode rješenje Prikaz problema Binarno stablo Pogled sa desne strane LeetCode Rješenje – S obzirom na korijen binarnog stabla, zamislite da stojite na njegovoj desnoj strani i vratite vrijednosti čvorova koje možete vidjeti poredane odozgo prema dolje. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: korijen = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Čitaj više

Pitanje 240. Cik-cak konverzija LeetCode rješenje Najava problema Konverzija cik-cak LeetCode Rješenje – Niz "PAYPALISHIRING" je napisan u cik-cak obrascu na datom broju redova ovako: (možda želite da prikažete ovaj obrazac u fiksnom fontu radi bolje čitljivosti) PAHNAPLSIIGYI ...

Čitaj više

Pitanje 241. Koko jede banane LeetCode Solution Prikaz problema Koko jede banane LeetCode rješenje – Koko voli jesti banane. Ima n hrpa banana, i-ta gomila ima hrpe[i] banana. Stražari su otišli i vratit će se za h sati. Koko može odlučiti o brzini jedenja banana po satu od k. Svakih sat vremena ona izabere hrpu banana i pojede k banana sa te hrpe. ako ...

Čitaj više

Pitanje 242. Pronađite medijanu iz toka podataka LeetCode rješenje Iskaz problema Pronađite medijanu iz toka podataka LeetCode Rješenje – Medijan je srednja vrijednost u uređenoj listi cijelih brojeva. Ako je veličina liste parna, nema srednje vrijednosti i medijana je srednja vrijednost dvije srednje vrijednosti. Na primjer, za arr = [2,3,4], medijan ...

Čitaj više

Pitanje 243. Permutacija u rješenju string Leetcode Iskaz problema: Permutacija u stringu Leetcode Rješenje – Za dva niza s1 i s2, vratite true ako s2 sadrži permutaciju od s1, ili false u suprotnom. Drugim riječima, vratite true ako je jedna od s1 permutacija podniz s2. Primjer: Primjer 1 Ulaz: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Izlaz: true Objašnjenje: s2 sadrži jednu permutaciju s1 ("ba"). ...

Čitaj više

Pitanje 244. Odredite da li se matrica može dobiti rotacijom LeetCode rješenje Iskaz problema Odredite da li se matrica može dobiti rotacijom LeetCode Rješenje – Date dvije nxn binarne matrice mat i cilj, vratite true ako je moguće učiniti mat jednakim cilju rotiranjem matrice u koracima od 90 stepeni, ili false u suprotnom. Primjeri Ulaz: mat = [[0,1],[1,0]], cilj = [[1,0],[0,1]] Izlaz: true Objašnjenje: Možemo rotirati prostirku za 90 stepeni u smjeru kazaljke na satu da bi prostirku bila jednaka ...

Čitaj više

Pitanje 245. Najduži rastući put u matričnom LeetCode rješenju Iskaz problema Najduža rastuća putanja u matrici LeetCode Rješenje – Datoj matrici cijelih brojeva mxn, vratite dužinu najduže rastuće staze u matrici. Iz svake ćelije se možete kretati u četiri smjera: lijevo, desno, gore ili dolje. Ne smijete se kretati dijagonalno ili izvan granice (tj. zamotavanje nije dozvoljeno). Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 246. Rješenje LeetCode serijalizirajte i deserializirajte binarno stablo Izjava o problemu Serijalizacija i deserijalizacija binarnog stabla LeetCode rješenje – serijalizacija je proces pretvaranja strukture podataka ili objekta u niz bitova tako da se može pohraniti u datoteku ili memorijski bafer, ili prenijeti preko veze mrežne veze da bi se kasnije rekonstruirao u ...

Čitaj više

Pitanje 247. Binarno stablo Maksimalna putanja Suma LeetCode rješenje Prikaz problema Maksimalni zbir putanja binarnog stabla LeetCode Rješenje – Put u binarnom stablu je niz čvorova gdje svaki par susjednih čvorova u nizu ima ivicu koja ih povezuje. Čvor se može pojaviti u nizu najviše jednom. Imajte na umu da put ne treba...

Čitaj više

Pitanje 248. Robot ograničen u krug LeetCode rješenje Opis problema Robot ograničen u krug LeetCode Rješenje – Na beskonačnoj ravni, robot u početku stoji na (0, 0) i okrenut prema sjeveru. Imajte na umu sljedeće: Sjeverni smjer je pozitivan smjer y-ose. Južni smjer je negativan smjer y-ose. Istočni smjer je pozitivan smjer x-ose. Zapadni pravac je ...

Čitaj više

Pitanje 249. Minimalni potezi viteza LeetCode rješenje Opis problema Minimalni potezi viteza LeetCode Rješenje – U beskonačnoj šahovskoj tabli sa koordinatama od -beskonačno do +beskonačno, imate viteza na polju [0, 0]. Vitez ima 8 mogućih poteza koje može napraviti, kao što je ilustrovano ispod. Svaki potez su dva polja u kardinalnom smjeru, zatim jedno polje u ortogonalnom smjeru. Vrati minimalni broj...

Čitaj više

Pitanje 250. Minimalni broj slavina za otvaranje za zalijevanje vrtnog LeetCode rješenja Opis problema Minimalni broj slavina za otvaranje vrta za zalijevanje LeetCode rješenje – Na x-osi se nalazi jednodimenzionalni vrt. Vrt počinje u tački 0 i završava se u tački n. (tj. Dužina bašte je n). Postoji n + 1 slavina smještenih u tačkama [0, 1, ..., n] u ...

Čitaj više

Pitanje 251. Binarno stablo cik-cak redosled prelaska LeetCode rešenje Iskaz problema Binarno stablo cik-cak nivo prelaska redosleda LeetCode rešenje – Uzimajući u obzir koren binarnog stabla, vratite cik-cak nivo prelaska vrednosti njegovih čvorova. (tj. s lijeva na desno, zatim s desna na lijevo za sljedeći nivo i naizmjenično). Ulaz: root = [3,9,20,null,null,15,7] Izlaz: [[3],[20,9],[15,7]] Objašnjenje Mi ...

Čitaj više

Pitanje 252. Pronađite rješenje za duplirani broj LeetCode Iskaz problema Pronađite dupli broj LeetCode Rješenje – Dat je niz cijelih brojeva brojeva koji sadrži n + 1 cijelih brojeva pri čemu je svaki cijeli broj u rasponu [1, n] uključujući. Postoji samo jedan ponovljeni broj u brojevima, vratite ovaj ponovljeni broj. Morate riješiti problem bez mijenjanja niza brojeva i koristi samo konstantan dodatni prostor. Ulaz: brojevi = [1,3,4,2,2] Izlaz: 2 Objašnjenje ...

Čitaj više

Pitanje 253. Zmije i ljestve LeetCode rješenje Izjava problema Zmije i ljestve LeetCode rješenje – Date vam je nxn cjelobrojna matrična ploča na kojoj su ćelije označene od 1 do n2 u stilu Boustrophedona počevši od donjeg lijevog dijela ploče (tj. tabla[n - 1][0]) i naizmjeničnim smjerovima u svakom redu. Počinjete na kvadratu 1 ploče. U svakom pokretu,...

Čitaj više

Pitanje 254. Aritmetički rezovi II – Rešenje za podsekvence LeetCode Iskaz problema: Aritmetički isječci II – Podniz LeetCode Rješenje – Dat cjelobrojni niz brojeva, vratite broj svih aritmetičkih podnizova brojeva. Niz brojeva naziva se aritmetički ako se sastoji od najmanje tri elementa i ako je razlika između bilo koja dva uzastopna elementa ista. Za ...

Čitaj više

Pitanje 255. Path Sum II LeetCode rješenje Najava problema: Suma staze II LeetCode Rješenje – Dat je korijen binarnog stabla i cijeli ciljni zbir, vratite sve staze od korijena do lista gdje je zbir vrijednosti čvora na stazi jednak targetSum. Svaka staza treba biti vraćena kao lista vrijednosti čvora, a ne reference čvora. Put od korijena do lista je put koji počinje od...

Čitaj više

Pitanje 256. Proizvod niza osim Self LeetCode rješenja Iskaz problema Proizvod niza osim Self LeetCode Rješenje – Dat je niz cijelih brojeva nums, vratite odgovor niza takav da je answer[i] jednak proizvodu svih elemenata brojeva osim nums[i]. Garantovano je da proizvod bilo kog prefiksa ili sufiksa brojeva stane u 32-bitni cijeli broj. Morate napisati algoritam koji radi u O(n) vremenu i bez korištenja dijeljenja ...

Čitaj više

Pitanje 257. Scramble String LeetCode rješenje Iskaz problema Scramble String LeetCode Rješenje – Možemo šifrirati string s da bismo dobili string t koristeći sljedeći algoritam: Ako je dužina stringa 1, zaustavite se. Ako je dužina niza > 1, učinite sljedeće: Podijelite niz na dva neprazna podniza...

Čitaj više

Pitanje 258. Zbroj lijevih listova LeetCode rješenja Iskaz problema: zbir levih listova LeetCode rešenje – Dat koren binarnog stabla, vrati zbir svih levih listova. List je čvor bez djece. Lijevi list je list koji je lijevo dijete drugog čvora. Primjer i objašnjenje: Ulaz: root = [3,9,20,null,null,15,7] Izlaz: 24 Objašnjenje: Postoji ...

Čitaj više

Pitanje 259. Presjek dvije povezane liste LeetCode rješenje Iskaz problema Presek dve povezane liste LeetCode rešenje – Date su nam glave dve snažno povezane liste headA i headB. Također je dato da se dvije povezane liste mogu ukrstiti u nekom trenutku. Od nas se traži da vratimo čvor u kojem se sijeku ili null ako ...

Čitaj više

Pitanje 260. Rešenje LeetCode sekvence permutacije Iskaz problema Permutacijski niz LeetCode Rješenje – Skup [1, 2, 3, ..., n] sadrži ukupno n! jedinstvene permutacije. Nabrajanjem i označavanjem svih permutacija po redosledu, dobijamo sledeći niz za n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Dati n i k, vratite k-ti niz permutacija. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: n ...

Čitaj više

Pitanje 261. Sugestije za pretragu Sistem LeetCode Solution Iskaz problema Sugestije za pretragu Sistem LeetCode Rješenje – Dat vam je niz proizvoda nizova i string searchWord. Dizajnirajte sistem koji predlaže najviše tri imena proizvoda od proizvoda nakon svakog karaktera searchWorda koji se unese. Predloženi proizvodi trebaju imati zajednički prefiks sa searchWordom. Ako postoji više od tri proizvoda sa ...

Čitaj više

Pitanje 262. Rotirajte sliku LeetCode Solution Opis problema Rotate Image LeetCode Rješenje – Date vam je nxn 2D matrica koja predstavlja sliku, rotirajte sliku za 90 stepeni (u smjeru kazaljke na satu). Morate rotirati sliku na mjestu, što znači da morate direktno modificirati ulaznu 2D matricu. NEMOJTE dodijeliti drugu 2D matricu i izvršiti rotaciju. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 263. Definiranje IP adrese LeetCode rješenje Izjava o problemu Defanzivanje IP adrese LeetCode Rješenje – Uz važeću (IPv4) IP adresu, vratite defangiranu verziju te IP adrese. Defangirana IP adresa zamjenjuje svaku tačku "." sa "[.]". Ulaz: adresa = "1.1.1.1" Izlaz: "1[.]1[.]1[.]1" Objašnjenje Intuicija je vrlo jednostavna. 1. kreirajte stringbuilder str 2. prođite kroz adresni niz...

Čitaj više

Pitanje 264. K-ti najmanji element u BST Leetcode rješenju Iskaz problema K-ti najmanji element u BST Leetcode Rješenju – Dat je korijen binarnog stabla pretraživanja i cijeli broj k, vratite k-tu najmanju vrijednost (indeksirano 1) svih vrijednosti čvorova u stablu. Primjeri: Ulaz: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Izlaz: 1 Ulaz: korijen = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Čitaj više

Pitanje 265. Top K Česte riječi LeetCode rješenje Iskaz problema Vrh K Česte riječi LeetCode Rješenje – Dat niz riječi nizova i cijeli broj k, vrati k najčešćih nizova. Vrati odgovor sortiran po učestalosti od najviše do najniže. Razvrstajte riječi s istom učestalošću prema njihovom leksikografskom redu. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: riječi = [“i”,”love”,”leetcode”,”i”,”love”,”coding”] k = 2 Izlaz: [“i”,”love”] Objašnjenje . ..

Čitaj više

Pitanje 266. Rješenje za povećanje trostruke podsekvence LeetCode Iskaz problema: Povećanje trostruke podsekvence LeetCode Rješenje – Dat je cijeli niz brojeva nums, vratite true ako postoji trostruki indeks (i, j, k) tako da je i < j < k i nums[i] < nums[j] < nums [k]. Ako takvi indeksi ne postoje, vratite false. Primjer: Primjer 1: Ulaz: brojevi = [2,1,5,0,4,6] Izlaz: istina Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 267. Rješenje Leetcode za ugniježđenje niza Iskaz problema Ugniježđenje niza Leetcode Rješenje – Dat vam je niz cijelih brojeva nums dužine n gdje je nums permutacija brojeva u rasponu [0, n - 1]. Trebali biste izgraditi skup s[k] = {broj[k], broj[broj[k]], broj[broj[broj[k]]], ... } podvrgnut sljedećem pravilu: Prvi element u s [k] počinje odabirom ...

Čitaj više

Pitanje 268. Spajanje sortiranog niza LeetCode rješenje Iskaz problema Objedinjavanje sortiranog niza LeetCode Rješenje – Daju vam se dva niza cijelih brojeva nums1 i nums2, sortirana u neopadajućem redoslijedu, i dva cijela broja m i n, koji predstavljaju broj elemenata u nums1 i nums2 respektivno. Spoji nums1 i nums2 u jedan niz sortiran bez padajućeg reda. Konačni sortirani niz funkcija ne bi trebao vraćati, već bi trebao biti pohranjen unutar niza nums1. ...

Čitaj više

Pitanje 269. Zamjena čvorova u povezanoj listi Leetcode rješenje Najava problema Zamjena čvorova u povezanoj listi Leetcode Rješenje – Daje vam se glava povezane liste i cijeli broj k. Vratite glavu povezane liste nakon zamjene vrijednosti k-tog čvora s početka i k-tog čvora iz kraj (lista je indeksirana 1). Primjer: Ulaz: glava = [1,2,3,4,5], k = 2 ...

Čitaj više

Pitanje 270. Uklonite maksimalni broj ivica kako bi graf bio potpuno prohodan Leetcode rješenje Iskaz problema Uklonite maksimalni broj ivica da bi graf ostao potpuno prohodan Leetcode Rješenje- Alice i Bob imaju neusmjereni graf od n čvorova i 3 vrste ivica: Tip 1: Može ga preći samo Alisa. Tip 2: Može ga preći samo Bob. Tip 3: Može se preći sa oba ...

Čitaj više

Pitanje 271. Brisanje čvora u povezanoj listi Leetcode rješenje Iskaz problema: Izbriši čvor na povezanoj listi Leetcode Rješenje – Napišite funkciju za brisanje čvora na jednostruko povezanoj listi. Nećete dobiti pristup zaglavlju liste, već ćete dobiti pristup čvoru koji treba direktno izbrisati. Garantovano je da čvor koji treba obrisati nije ...

Čitaj više

Pitanje 272. Ružni broj II LeetCode rješenje Najava problema Ružan broj II LeetCode Rješenje – Ružan broj je pozitivan cijeli broj čiji su prosti faktori ograničeni na 2, 3 i 5. Za cijeli broj n, vratite n-ti ružni broj. Ulaz: n = 10 Izlaz: 12 Objašnjenje: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] je niz prvih 10 ...

Čitaj više

Pitanje 273. Kombinacija Zbroj IV LeetCode rješenje Izjava problema Kombinacija Zbir IV LeetCode Rješenje – Dat niz različitih cijelih brojeva brojeva i ciljni cijeli broj, vratite broj mogućih kombinacija koje se zbrajaju do cilja. Testni slučajevi se generiraju tako da odgovor može stati u 32-bitni cijeli broj. Ulaz: brojevi = [1,2,3], cilj = 4 Izlaz: 7 Objašnjenje: Mogući ...

Čitaj više

Pitanje 274. Niz u cijeli broj (atoi) LeetCode rješenje Iskaz problema Rešenje Leetcode-a String to Integer (atoi) -“String to Integer (atoi)” navodi da Implementacija funkcije myAtoi(string s), koja pretvara niz u 32-bitni potpisani cijeli broj (slično kao C/C++ atoi funkcija ). Algoritam za myAtoi(string s) je sljedeći: Učitajte i zanemarite svaki vodeći razmak. Provjerite da li je sljedeći znak (ako...

Čitaj više

Pitanje 275. Kompresija stringova LeetCode rješenje Najava problema Kompresija stringa LeetCode Rješenje – Dat je niz znakova chars, komprimirajte ga koristeći sljedeći algoritam: Počnite s praznim stringom s. Za svaku grupu uzastopnih znakova koji se ponavljaju u znakovima: Ako je dužina grupe 1, dodajte znak s. U suprotnom, dodajte znak nakon kojeg slijedi dužina grupe. Kompresovani niz...

Čitaj više

Pitanje 276. Integer Break LeetCode rješenje Iskaz problema Integer Break LeetCode Rješenje – Dat je cijeli broj n, razbiti ga na zbir k pozitivnih cijelih brojeva, gdje je k >= 2, i maksimizirati proizvod tih cijelih brojeva. Moramo vratiti maksimalan proizvod koji možemo dobiti. Ulaz: n = 2 Izlaz: 1 Objašnjenje: 2 = 1 + 1, ...

Čitaj više

Pitanje 277. Maksimalni proizvod podijeljenog binarnog stabla LeetCode rješenja Iskaz problema Maksimalni proizvod podijeljenog binarnog stabla LeetCode rješenje – Dat je korijen binarnog stabla, podijelite binarno stablo na dva podstabla uklanjanjem jedne ivice tako da se proizvod zbira podstabala maksimizira. Vratite maksimalni proizvod zbira dva podstabla. ...

Čitaj više

Pitanje 278. Simetrično stablo LeetCode rješenje Leetcode rješenje Iskaz problema Rešenje LeetCode simetričnog stabla – „Simetrično stablo“ navodi da je dat koren binarnog stabla i da moramo da proverimo da li je dato binarno stablo ogledalo samo sebe (simetrično oko svog centra) ili nije? Ako je odgovor Da, moramo vratiti true u suprotnom, false. Primjer: ...

Čitaj više

Pitanje 279. Minimalni prelazi na jednake elemente niza LeetCode rješenje Najava problema Minimalni pomaci na jednake elemente niza LeetCode Rješenje – Dati niz cijelih brojeva veličine n, vratite minimalni broj poteza potreban da bi svi elementi niza bili jednaki. U jednom potezu možete povećati n - 1 elemenata niza za 1. Primjer 1: Ulaz 1: nums = [1, 2, 3] Izlaz: ...

Čitaj više

Pitanje 280. Igra skok Leetcode rješenje Iskaz problema Skok Igra Leetcode Rješenje – Dat vam je cijeli niz brojeva. U početku ste pozicionirani na prvom indeksu niza, a svaki element u nizu predstavlja vašu maksimalnu dužinu skoka na toj poziciji. Vratite true ako možete doći do posljednjeg indeksa ili false u suprotnom. Primjer: Ulaz 1: brojevi = [2, ...

Čitaj više

Pitanje 281. Rešenje LeetCode II ciklusa povezane liste Izjava o problemu Ciklus povezane liste II LeetCode Rješenje – S obzirom na glavu povezane liste, vratite čvor gdje ciklus počinje. Ako nema ciklusa, vratite null. Postoji ciklus u povezanoj listi ako postoji neki čvor na listi do kojeg se može ponovo doći kontinuiranim ...

Čitaj više

Pitanje 282. Champagne Tower LeetCode rješenje Opis problema Champagne Tower LeetCode Rješenje – Čaše slažemo u piramidu, gdje prvi red ima 1 čašu, drugi red ima 2 čaše, i tako sve do 100. reda. Svaka čaša sadrži jednu šolju šampanjca. Zatim se u prvu čašu na vrhu ulije malo šampanjca. Kada se najgornja čaša napuni, bilo koja ...

Čitaj više

Pitanje 283. Pobitno I raspona brojeva LeetCode rješenje Iskaz problema Pobitno I raspona brojeva LeetCode Rješenje – S obzirom na 2 broja lijevo i desno koji predstavljaju raspon [lijevo, desno], moramo pronaći po bitu I svih brojeva s lijeva na desno (uključujući oba) Primjeri i objašnjenje Primjer 1: Ulaz: lijevo = 5, desno = 7 ...

Čitaj više

Pitanje 284. Naslov kolone Excel lista LeetCode rješenje Najava problema Naslov kolone Excel lista LeetCode Rješenje – Dat nam je broj kolone (nazovimo ga colNum) i moramo vratiti odgovarajući naslov kolone kako se pojavljuje u Excel listu Na primjer A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA ...

Čitaj više

Pitanje 285. Važeće rješenje Perfect Square LeetCode Iskaz problema Valid Perfect Square LeetCode Rješenje – Dat je pozitivan cijeli broj num, napišite funkciju koja vraća Tačno ako je num savršen kvadrat, inače False. Praćenje: Nemojte koristiti nikakve ugrađene funkcije biblioteke kao što je sqrt. Ulaz: broj = 16 Izlaz: istina Objašnjenje Granica za naše rješenje je fiksna. za bilo koji broj...

Čitaj više

Pitanje 286. Pronađite dva podniza koja se ne preklapaju, svaki sa Target Sum LeetCode rješenjem Iskaz problema Pronađi dva podniza koja se ne preklapaju svaki sa ciljnom sumom LeetCode rješenje – „Pronađi dva podniza koja se ne preklapaju svaki sa ciljnom sumom“ navodi da vam je dat cijeli niz brojeva i cijeli cilj, zadatak je ovdje pronaći dva podniza koja se ne preklapaju iz niza brojeva tako da ...

Čitaj više

Pitanje 287. Spajanje dva binarna stabla LeetCode rješenje Iskaz problema Spajanje dva binarna stabla LeetCode rješenje – Daju vam se dva binarna stabla root1 i root2. Zamislite da kada stavite jedno od njih da pokrije drugo, neki čvorovi dva stabla se preklapaju dok drugi nisu. Morate spojiti dva stabla u...

Čitaj više

Pitanje 288. Sljedeći veći element III LeetCode rješenje Iskaz problema Problem, Sljedeći veći element III LeetCode Rješenje navodi da vam je dat pozitivan cijeli broj n i da trebate pronaći sljedeći najveći cijeli broj koristeći znamenke prisutne samo u n. Ako ne postoji takav cijeli broj, trebate ispisati -1. Štaviše, novi...

Čitaj više

Pitanje 289. Minimalni trošak premještanja čipova na istu poziciju LeetCode rješenje Opis problema Minimalni trošak premještanja čipova na istu poziciju LeetCode rješenje – “Minimalni trošak premještanja čipova na istu poziciju” navodi da imate n čipova, gdje je pozicija i-tog čipa pozicija[i]. Morate premjestiti sve žetone na istu poziciju. U jednom koraku, mi...

Čitaj više

Pitanje 290. Pronađite sve duplikate u nizu LeetCode rješenja Iskaz problema Problem, Pronađi sve duplikate u nizu LeetCode Rješenje navodi da vam je dat niz veličine n koji sadrži elemente u rasponu [1,n]. Svaki cijeli broj se može pojaviti jednom ili dvaput i potrebno je pronaći sve elemente koji se pojavljuju dvaput u nizu. Primjeri...

Čitaj više

Pitanje 291. Move Zeroes LeetCode rješenje Najava problema Problem, Premjesti nule LeetCode Solution navodi da vam je dat niz koji sadrži nulte i različite od nule elemente i trebate premjestiti sve nule na kraj niza, održavajući relativni poredak elemenata koji nisu nula u nizu . Takođe morate implementirati in-place...

Čitaj više

Pitanje 292. Jednobrojno rješenje za slovni kod Iskaz problema Jednobrojni Leetcode Rješenje – Dat nam je neprazan niz cijelih brojeva i moramo pronaći element koji se pojavljuje tačno jednom. U pitanju je dato da se svaki element pojavljuje dva puta osim jednog. Primjer 1: Ulaz: brojevi = [2,2,1] Izlaz: 1 Primjer 2: Ulaz: ...

Čitaj više

Pitanje 293. Broj provincija Leetcode rješenje Iskaz problema Broj provincija Leetcode Rješenje – Dat nam je matrični prikaz susjedstva grafa i potrebno je pronaći broj provincija. Ovdje je provincija grupa direktno ili indirektno povezanih gradova i nijedan drugi grad izvan grupe. Primjer Primjer 1: Ulaz: jePovezan ...

Čitaj više

Pitanje 294. 01 Matrix LeetCode rješenje Iskaz problema U ovom problemu 01 Matrix LeetCode Solution, moramo pronaći udaljenost najbliže 0 za svaku ćeliju date matrice. Matrica se sastoji samo od 0 i 1, a udaljenost bilo koje dvije susjedne ćelije je 1. Primjeri Primjer 1: Ulaz: mat = ...

Čitaj više

Pitanje 295. Rešenje LeetCode niza bez smanjenja Iskaz problema Neopadajući niz LeetCode Rješenje – dat niz brojeva sa n cijelih brojeva, vaš zadatak je provjeriti može li postati neopadajući modifikacijom najviše jednog elementa. Definiramo da je niz neopadajući ako nums[indeks] <= nums[indeks +1] vrijedi za svaki indeks (bazirani na 0) tako da (0 <= indeks <= n-2). ...

Čitaj više

Pitanje 296. Najduži podniz sa najviše K različitih znakova LeetCode rješenje Najava problema Najduži podniz sa najviše K različitih znakova LeetCode Rješenje – Dati niz S i cijeli broj K, vratite dužinu najdužeg podniza od S koji sadrži najviše K različitih znakova. Primjer: Test Slučaj 1: Ulaz: S = “nazad” K = 2 Izlaz: 3 Test Slučaj 2: Ulaz: S = “ab” ...

Čitaj više

Pitanje 297. Pogodi broj veći ili niži LeetCode rješenje Iskaz problema Pogodi broj veći ili manji LeetCode Rješenje – igramo igru ​​pogodi. Igra je sljedeća: biram broj od 1 do n. Morate pogoditi koji sam broj odabrao. Svaki put kada pogrešno pogodite, reći ću vam da li je broj ja ...

Čitaj više

Pitanje 298. Pretvorite sortirani niz u binarno stablo pretraživanja LeetCode rješenja Iskaz problema Pretvori sortirani niz u binarno stablo pretraživanja LeetCode Solutions kaže da se s obzirom na cijeli niz brojeva gdje su elementi sortirani uzlaznim redoslijedom, konvertirajte u binarno stablo pretraživanja uravnoteženo po visini. Binarno stablo uravnoteženo po visini je binarno stablo u kojem se dubina dva podstabla svakog čvora nikada ne razlikuje za više...

Čitaj više

Pitanje 299. Word Ladder LeetCode rješenje Iskaz problema Rešenje LeetCode Lestvice reči – „Mestvica reči“ navodi da vam je dat niz beginWord, string endWord i wordList. Moramo pronaći najkraću dužinu sekvence transformacije (ako ne postoji put, ispisati 0) od beginWord do endWord slijedeći date uslove: Sve međuriječi bi trebale ...

Čitaj više

Pitanje 300. Isto drvo LeetCode rješenje Iskaz problema Problem Isto drvo kaže. S obzirom na korijene dva binarna stabla p i q, napišite funkciju da provjerite da li su ista ili ne. Dva binarna stabla se smatraju istim ako su strukturno identična, a čvorovi imaju istu vrijednost. Primjer: Test Case ...

Čitaj više

Pitanje 301. Last Stone Weight II LeetCode rješenje Opis problema Problem Last Stone Weight II kaže da vam je dat niz cijelih brojeva kamenja gdje je kamenje[i] težina i-og kamena. Igramo igru ​​sa kamenjem. Na svakom okretu biramo bilo koja dva kamena i razbijamo ih zajedno. Pretpostavimo da kamenje ima težine x i y...

Čitaj više

Pitanje 302. Spiral Matrix LeetCode rješenje Prikaz problema Spiralna matrica Problem kaže da U spiralnoj matrici želimo da ispišemo sve elemente matrice u spiralnom obliku u smjeru kazaljke na satu. Pristup spiralnoj matrici: ideja. Problem se može implementirati podjelom matrice na petlje i ispisom svih elemenata u svakom ...

Čitaj više

Pitanje 303. Uklonite duplikate iz rješenja sortiranog niza Leetcode Izjava o problemu Rešenje Ukloni duplikate iz sortiranog niza Leetcode – kaže da vam je dat celobrojni niz sortiran u neopadajućem redosledu. Moramo ukloniti sve duple elemente i modificirati originalni niz tako da relativni redoslijed različitih elemenata ostane isti i prijaviti vrijednost ...

Čitaj više

Pitanje 304. Najduži palindromski podniz LeetCode rješenje Iskaz problema Najduži palindromski podniz LeetCode rješenje – “Najduži palindromski podniz” navodi da vam je dat niz s, vratite najduži palindromski podniz u s. Napomena: Palindrom je riječ koja se čita unatrag i naprijed, npr. gospođo. Primjer: s = "babad" "bab" Objašnjenje: Sve ...

Čitaj više

Pitanje 305. Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica LeetCode rješenje Opis problema Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica LeetCode rješenje – “Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica” navodi da vam je dat niz cijena gdje su cijene[i] cijena date dionice na i-ti dan. Želite maksimizirati svoj profit odabirom...

Čitaj više

Pitanje 306. Medijan dva sortirana niza LeetCode rješenje Najava problema Medijan dva sortirana niza LeetCode rješenje – U zadatku “Medijan dva sortirana niza” date su nam dva sortirana niza nums1 i nums2 veličine m i n, respektivno, i moramo vratiti medijanu dva sortirana niza. Ukupna složenost vremena izvršavanja bi trebala biti O(log (m+n)). Primjer nums1 = [1,3], ...

Čitaj više

Pitanje 307. Broj ostrva LeetCode rješenje Opis problema Broj ostrva LeetCode Rješenje – “Broj ostrva” navodi da vam je data mxn 2D binarna mreža koja predstavlja mapu '1' (kopno) i '0' (voda), morate vratiti broj ostrva. Ostrvo je okruženo vodom i ...

Čitaj više

Pitanje 308. LRU Cache LeetCode rješenje Pitanje Dizajnirajte strukturu podataka koja prati ograničenja najmanje nedavno korištene (LRU) keš memorije. Implementirajte klasu LRUCache: LRUCache(int kapacitet) Inicijalizirajte LRU keš s pozitivnom veličinom kapaciteta. int get(int key) Vraća vrijednost ključa ako ključ postoji, u suprotnom vraća -1. void put(int ključ, int vrijednost) Ažurirajte vrijednost ključa ako ključ postoji. U suprotnom, dodajte par ključ/vrijednost u...

Čitaj više

Pitanje 309. Kth najveći element u rješenju stream Leetcode Izjava problema U ovom problemu moramo dizajnirati klasu KthLargest () koja u početku ima cijeli broj k i niz cijelih brojeva. Za njega trebamo napisati parametarski konstruktor kada se kao argumenti predaju cijeli broj k i brojevi niza. Klasa takođe ima funkciju add (val) koja dodaje ...

Čitaj više

Pitanje 310. Uklonite rješenje s kôdom povezanih elemenata liste Izjava problema U ovom problemu dobivamo povezanu listu sa svojim čvorovima koji imaju cjelobrojne vrijednosti. Moramo izbrisati neke čvorove sa liste koji imaju vrijednost jednaku val. Problem ne treba rješavati na mjestu, ali mi ćemo razgovarati o jednom takvom pristupu. Popis primjera = ...

Čitaj više

Pitanje 311. Rješenje sa šifrom Hamming Distance Izjava problema U ovom problemu dobili smo dvije cijele brojeve, A i B, a cilj je pronaći udaljenost hamminga između danih cijelih brojeva. Cijeli brojevi su veći od / jednaki 0 ​​i manji od 231 Primjer Prvi cijeli broj = 5, Drugi cijeli broj = 2 3 Prvi cijeli broj ...

Čitaj više

Pitanje 312. Rešenje za šifru naslova stupca Excel lista Izjava o problemu U ovom problemu daje se pozitivan cijeli broj koji predstavlja broj stupca Excel lista, moramo vratiti njegov odgovarajući naslov stupca onako kako se pojavljuje u Excel listu. Primjer # 1 28 "AB" # 2 701 "ZY" pristup Ovaj problem je naličje problema u ...

Čitaj više

Pitanje 313. Kombinacija rješenja s Leetcode-om Problem Kombinacije Leetcode Solution pruža nam dvije cijele brojeve, n i k. Rečeno nam je da generiramo sve sekvence koje imaju k elemenata odabranih od n elemenata od 1 do n. Te sekvence vraćamo kao niz. Prođimo kroz nekoliko primjera kako bismo dobili ...

Čitaj više

Pitanje 314. Rješenje s draguljima i kamenjem Problem Jewel and Stones Leetcode Solution navodi da ste dobili dvije žice. Jedan od njih predstavlja dragulje, a jedan predstavlja kamenje. Niz koji sadrži dragulje predstavlja likove koji su dragulji. Moramo pronaći broj znakova u nizu kamenja koji su ...

Čitaj više

Pitanje 315. Rješenje s kodom povezanog popisa Palindrome U problemu “Popis povezanih s palindromom” moramo provjeriti je li zadani pojedinačno povezani popis palindrom ili nije. Primjer liste = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} tačno Objašnjenje # 1: Lista je palindrom jer su svi elementi od početka i nazad ...

Čitaj više

Pitanje 316. Maksimalna dubina rješenja binarnog stabla sa šifrom Izjava problema U problemu je dato binarno stablo i moramo saznati maksimalnu dubinu datog stabla. Maksimalna dubina binarnog stabla je broj čvorova duž najduže staze od korijenskog čvora do najudaljenijeg čvora lista. Primjer 3 / ...

Čitaj više

Pitanje 317. Rotirajte popis rješenjem s kôdom Problem Rotate List Leetcode Solution pruža nam povezan popis i cijeli broj. Rečeno nam je da povezanu listu okrećemo udesno za k mjesta. Dakle, ako zakrenimo povezanu listu k mjesta udesno, u svakom koraku uzimamo posljednji element iz ...

Čitaj više

Pitanje 318. Pow (x, n) rješenje za mrežni kod Problem "Pow (x, n) Leetcode Solution" navodi da su vam dana dva broja, od kojih je jedan broj s pomičnom zarezom, a drugi cijeli broj. Cijeli broj označava eksponent, a baza je broj s pomičnom zarezom. Rečeno nam je da pronađemo vrijednost nakon procjene eksponenta preko baze. ...

Čitaj više

Pitanje 319. Pronađite rješenje Leetcode rješenje Izjava problema U problemu “Pronađi razliku” dana su dva niza s i t. Niz t nastaje nasumičnim punjenjem znakova niza s i dodavanjem jednog znaka u slučajnom položaju. naš zadatak je otkriti karakter koji je dodan u niz t. ...

Čitaj više

Pitanje 320. Spojite dvije razvrstane liste rješenja s protokolom Povezane liste po svojim su linearnim svojstvima prilično nalik na nizove. Možemo spojiti dva sortirana niza da bismo formirali sveukupno sortirani niz. U ovom problemu moramo spojiti dvije sortirane povezane liste kako bismo vratili novu listu koja sadrži elemente obje liste na sortirani način. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 321. Permutacije Leetcode rješenje Problem Permutations Leetcode Solution pruža jednostavan niz cijelih brojeva i traži od nas da vratimo cjeloviti vektor ili niz svih permutacija dane sekvence. Dakle, prije nego što krenemo u rješavanje problema. Trebali bismo biti upoznati sa permutacijama. Dakle, permutacija nije ništa drugo nego aranžman ...

Čitaj više

Pitanje 322. Rješenje kućnog pljačkaša II s Leetcode-om U problemu "Pljačkaš kuće II", pljačkaš želi da opljačka novac iz različitih kuća. Iznos novca u kućama predstavljen je nizom. Moramo pronaći maksimalnu svotu novca koja se može zaraditi dodavanjem elemenata u zadati niz prema ...

Čitaj više

Pitanje 323. Pretvorite razvrstani niz u binarno rješenje stabla pretraživanja Leetcode rješenje Uzmimo u obzir da smo dobili sortirani niz cijelih brojeva. Cilj je izgraditi binarno stablo pretraživanja od ovog niza tako da stablo bude uravnoteženo po visini. Imajte na umu da se za stablo kaže da je uravnoteženo po visini ako je visinska razlika lijevog i desnog podstabla bilo kojeg čvora u ...

Čitaj više

Pitanje 324. Razvrstajte cjelobrojne brojeve po broju 1-bitnog rješenja s kôdom Izjava problema U problemu "Poredaj cijele brojeve prema broju od 1 bita", dat nam je niz polja. Naš je zadatak sortirati elemente u nizu prema broju od 1 bita u binarnom predstavljanju broja u rastućem redoslijedu. Ako su dva ili ...

Čitaj više

Pitanje 325. Happy Number Leetcode rješenje Izjava o problemu Problem je provjeriti je li broj sretan broj ili ne. Za broj se kaže da je sretan broj ako se broj zamijeni zbrojem kvadrata njegovih znamenki, a ponavljanjem postupka broj je jednak 1. ako ne ...

Čitaj više

Pitanje 326. Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica s Cooldown Leetcode rješenjem Izjava problema U problemu „Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica s hlađenjem“ dobivamo niz u kojem svaki element u nizu sadrži cijenu date dionice tog dana. Ne postoji ograničenje broja transakcija. Definicija transakcije je ...

Čitaj više

Pitanje 327. Izbrišite N-i čvor s kraja dane povezane liste Izjava o problemu Problem „Izbrišite N-ti čvor s kraja danog povezanog popisa“ navodi da ste dobili povezanu listu s nekim čvorovima. A sada morate ukloniti n-ti čvor s kraja povezane liste. Primjer 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 izbriši 3. čvor iz posljednjih 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Objašnjenje: ...

Čitaj više

Pitanje 328. Sretan broj Izjava o problemu Šta je sretan broj? Broj je sretan broj ako možemo smanjiti zadani broj na 1 slijedeći ovaj postupak: -> Pronađite zbroj kvadrata znamenki datog broja. Zamijenite ovaj zbroj starim brojem. Ponovit ćemo ovo ...

Čitaj više

Pitanje 329. Palindrom broj Izjava o problemu problem „Palindrom Number“ navodi da ste dobili cijeli broj. Provjerite je li palindrom ili nije. Riješite ovaj problem bez pretvaranja datog broja u niz. Primjer 12321 tačno Objašnjenje 12321 je palindromski broj jer kada obrnemo 12321 daje 12321 ...

Čitaj više

Pitanje 330. Broji parove sa dvije povezane liste čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti Izjava o problemu Problem „Broji parove s dvije povezane liste čiji je zbroj jednak danoj vrijednosti“ navodi da su vam date dvije povezane liste i zbroj cijele vrijednosti. Izjava o problemu tražila je da se otkrije koliko ukupno para ima zbroj jednak datoj vrijednosti. Primjer ...

Čitaj više

Pitanje 331. Minimalan broj skokova do kraja Izjava o problemu Pretpostavimo da imate niz čitavih brojeva i da svaki element niza označava svaki broj kao maksimalni skok koji se može izvesti iz te točke. Vaš zadatak je otkriti minimalni broj skokova do kraja, odnosno minimum skokova koji se mogu izvesti ...

Čitaj više

Pitanje 332. Najdulja povećavajuća sekvenca Dobivamo niz čitavih brojeva koji je nesortiran i moramo pronaći najdužu rastuću podrednost. Podrednost ne mora biti uzastopna Sljednost će se povećavati Razumimo to bolje na nekoliko primjera. Primjer ulaza [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Izlaz 4 ...

Čitaj više

Pitanje 333. K-ti zasebni element u nizu Dobit ćete cjelobrojni niz A, ispisati k-ti zasebni element u nizu. Dati niz može sadržavati duplikate i izlaz bi trebao ispisati k-ti zasebni element među svim jedinstvenim elementima u nizu. Ako je k više od određenog broja elemenata, prijavite ga. Primjer unosa: ...

Čitaj više

Pitanje 334. Spoji K sortirane povezane liste Problem spajanja povezanih popisa Merge K toliko je poznat kao gledište intervjua. Ovo se pitanje postavlja toliko puta u velikim kompanijama poput Googlea, Microsofta, Amazona itd. Kao što i samo ime govori, dobili smo k sortirane povezane liste. Moramo ih spojiti zajedno u ...

Čitaj više

Pitanje 335. Spoji dvije sortirane povezane liste U spajanju dviju sortiranih povezanih lista dali smo pokazivač glave za dvije povezane liste, spojite ih tako da se dobije jedna povezana lista koja ima čvorove s vrijednostima u poredanom redoslijedu. vrati pokazivač glave spojene povezane liste. Napomena: spojite povezanu listu na mjestu bez upotrebe ...

Čitaj više

Pitanje 336. Riječ riječi Riječ riječi je problem koji lijepo ilustrira potpuno novi koncept. Svi smo čuli za složene riječi. Riječi sastavljene od više od dvije riječi. Danas imamo popis riječi i sve što moramo učiniti je provjeriti mogu li sve riječi iz rječnika ...

Čitaj više

Pitanje 337. Broj od 1 bita Svi smo čuli za Hammingovu težinu binarnog broja. Hamming težina je broj postavljenih bitova / 1s u binarnom broju. U ovom problemu Broj od 1 bita moramo pronaći težinu udaranja datog broja. Primjeri Broj = 3 Binarni prikaz = 011 ...

Čitaj više

Pitanje 338. Spoji dvije sortirane liste s kodovima Što je problem spajanja dvije sortirane liste na leetcode-u? Ovo je toliko zanimljivo pitanje koje se toliko puta postavlja u kompanijama poput Amazona, Oraclea, Microsofta itd. U ovom problemu (Spoji dvije sortirane liste Leetcode) dali smo dvije povezane liste. Obje povezane liste su u sve većem redoslijedu. Spoji obje povezane liste u ...

Čitaj više

Pitanje 339. Obrnuti čvorovi u K-grupi Problem U obrnutim čvorovima u problemu K-grupe dali smo povezanu listu, preokrenuti povezanu listu u grupi k i vratiti modificiranu listu. Ako čvorovi nisu višestruki od k, obrnite preostale čvorove. Vrijednost k uvijek je manja ili jednaka ...

Čitaj više

Pitanje 340. Kamena igra LeetCode U čemu je problem Stone Game? Stone Game LeetCode - Dva igrača A i B igraju kamenu igru. Postoji paran broj hrpa, a svaka hrpa sadrži malo kamenja, a ukupan broj kamenja na svim hrpama je neparan. A i B bi trebali odabrati hrpu ...

Čitaj više

Pitanje 341. Implementacija LRU predmemorije Najmanje nedavno korištena (LRU) predmemorija je vrsta metode koja se koristi za održavanje podataka tako da je vrijeme potrebno za upotrebu podataka minimalno moguće. LRU algoritam koji se koristi kada je predmemorija puna. Uklanjamo najmanje korištene podatke iz predmemorije ...

Čitaj više

Pitanje 342. Penjanje stepenicama Izjava o problemu Problem „Penjanje stepenicama“ navodi da ste dobili stubište sa n stepenica. Istodobno se možete popeti po jednoj ili dvije stepenice. Koliko brojeva načina da se dođe do vrha stubišta? Primjer 3 3 Objašnjenje Postoje tri načina uspona ...

Čitaj više

Pitanje 343. Samopodijeljeni brojevi Broj je poznat kao brojevi koji se sami dijele ako je - 1. Mod svake znamenke broja s brojem je nula. 2. Broj treba sadržavati sve cifre koje nisu nula. Na primjer - 128 128% 1 = 0, 128% 2 = 0, 128% 8 = 0 ...

Čitaj više

Pitanje 344. Obratite povezanu listu Izjava o problemu Problem „preokrenuti povezanu listu“ navodi da nam je dana glava povezane liste. Moramo preokrenuti povezanu listu promjenom veza između njih i vratiti glavu obrnute povezane liste. Primjer 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Objašnjenje Obrnuli smo povezani ...

Čitaj više

Pitanje 345. Pronađite Nth Node Izjava o problemu U problemu „Pronađi n-ti čvor“ dali smo povezanu listu kako bismo pronašli n-ti čvor. Program treba ispisati vrijednost podataka u n-tom čvoru. N je ulazni cjeloviti indeks. Primjer 3 1 2 3 4 5 6 3 Pristup S obzirom na povezanu listu ...

Čitaj više

Pitanje 346. Izbriši posljednju pojavu Izjava o problemu U problemu „Izbriši posljednju pojavu“ dali smo povezanu listu. Napišite program za brisanje zadnjeg pojavljivanja datog ključa sa povezane liste. Lista može sadržavati duplikate. Primjer 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Pristup dat ...

Čitaj više

Translate »