Najveća moguća razlika dva podskupa niza

Pretpostavimo da imamo čitav niz. Izjava o problemu „Maksimalna moguća razlika dva podskupa niza“ traži da se sazna maksimalna moguća razlika između dva podskupa niza. Uvjeti koje treba poštivati: Niz može sadržavati ponavljajuće elemente, ali najvišu učestalost elementa ...

Čitaj više

Binomni koeficijent

Izjava problema Pronaći binomni koeficijent za zadanu vrijednost n i k. „U matematici su binomni koeficijenti pozitivni cijeli brojevi koji se javljaju kao koeficijenti u binomnoj teoremi. Obično se binomni koeficijent indeksira parom cijelih brojeva n ≥ k ≥ 0 i zapisuje se kao ”- citirano iz Wikipedije. Primjer n = 5, k…

Čitaj više

Implementacija Deque-a pomoću dvostruko povezane liste

Izjava o problemu Problem „Implementacija Deque-a pomoću dvostruko povezane liste“ navodi da trebate implementirati sljedeće funkcije Deque-a ili Doubly Ended Queue-a koristeći dvostruko povezanu listu insertFront (x): Dodajte element x na početku Deque-a insertEnd (x ): Dodaj element x na kraju ...

Čitaj više

Translate »