Provjerite jesu li dva izraza sa zagradama ista

S obzirom na dva niza s1 i s2 koji predstavljaju izraze koji sadrže operator sabiranja, operator oduzimanja, male abecede i zagrade. Provjerite jesu li dva izraza u zagradama ista. Primjer Ulaz s1 = “- (a + b + c)” s2 = “-abc” Izlaz Da Ulaz s1 = “ab- (cd)” s2 = “abcd” Izlaz Nema algoritma za provjeru jesu li dva ...

Čitaj više

Translate »