Najbolja tačka sastanka LeetCode rješenje

Izjava o problemu: Najbolja tačka sastanka Leetcode rješenje kaže – S obzirom na amxn binarnu mrežu gdje svaki 1 označava dom jednog prijatelja, vratite minimalnu ukupnu udaljenost putovanja. Ukupna udaljenost putovanja je zbir udaljenosti između kuća prijatelja i mjesta sastanka. Udaljenost se izračunava pomoću Manhattan Distance,…

Čitaj više

Broj podnizova koji zadovoljavaju zadani zbirni uvjet rješenje LeetCode

Iskaz problema Broj podnizova koji zadovoljavaju dani zbirni uslov LeetCode rješenje – kaže da je dat niz cijelih brojeva nums i cjelobrojni cilj. Vraća broj nepraznih podnizova brojeva tako da je zbir minimalnog i maksimalnog elementa na njemu manji ili jednak cilju. Pošto odgovor može biti previše…

Čitaj više

K Najbliže tačke porijekla Leetcode rješenje

Iskaz problema K najbližih tačaka poreklu LeetCode rešenje – „K najbližih tačaka poreklu” navodi da dat niz tačaka, x koordinate i y koordinate predstavljaju koordinate na XY ravni. Moramo pronaći k najbližih tačaka ishodištu. Imajte na umu da je udaljenost između dva …

Čitaj više

Maksimalna zarada u Leetcode rešenju za planiranje poslova

Izjava o problemu Maksimalni profit u planiranju poslova LeetCode rješenje – “Maksimalni profit u rasporedu poslova” navodi da vam je dato n poslova gdje svaki posao počinje od startTime[i] i završava se u endTime[i] i dobijate profit od profita[i] ]. Moramo vratiti maksimalnu zaradu koju možemo imati kao...

Čitaj više

Najveći broj Leetcode rješenje

Iskaz problema Najveći broj LeetCode rješenje – “Najveći broj” navodi da s obzirom na listu nenegativnih cijelih brojeva brojeva, moramo urediti brojeve na takav način da formiraju najveći broj i da ga vratimo. S obzirom da rezultat može biti vrlo velik, morate se vratiti…

Čitaj više

Nedostaje broj Leetcode Rješenje

Iskaz problema Rješenje Nedostajućeg broja LeetCode – “Nedostaje broj” navodi da je dat niz veličine n koji sadrži n različitih brojeva između [0,n]. Moramo vratiti broj koji nedostaje u rasponu. Primjer: Ulaz: brojevi = [3,0,1] Izlaz: 2 Objašnjenje: Lako možemo primijetiti da su svi …

Čitaj više

Poredaj niz prema povećanju frekvencije rješenjem s kodovima

Izjava o problemu S obzirom na niz cjelobrojnih brojeva, sortirajte niz u rastućem redoslijedu na temelju učestalosti vrijednosti. Ako više vrijednosti ima istu učestalost, razvrstajte ih prema opadajućem redoslijedu. Primjeri brojeva = [1,1,2,2,2,3] [3,1,1,2,2,2] Objašnjenje: '3' ima frekvenciju 1, '1' ima frekvenciju ...

Čitaj više

Presijecanje dva niza II Rješenje s kodovima

Izjava problema U ovom su problemu dana dva niza i moramo otkriti presjek ova dva niza i vratiti rezultantni niz. Svaki element u rezultatu trebao bi se pojaviti onoliko puta koliko je prikazan u oba polja. Rezultat može biti u bilo kojem redoslijedu. Primjer…

Čitaj više

Translate »