Ispis modificiranog niza nakon operacija povećanja višestrukog raspona niza

Problem „Ispis modificiranog niza nakon operacija prirasta višestrukog raspona niza“ navodi da vam se daje čitav niz i da se daje 'q' broj upita. Također je data jedna cijela vrijednost "d". Svaki upit sadrži dvije cijele brojeve, početnu vrijednost i završnu vrijednost. Izjava o problemu traži pronaći ...

Čitaj više

Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m predmeta

Izjava o problemu Problem „Minimalan broj različitih elemenata nakon uklanjanja m stavki“ navodi da imate niz i cijeli broj m. Svaki element niza označava ID-ove predmeta. Izjava o problemu traži uklanjanje m elemenata na takav način da bi trebalo postojati najmanje ...

Čitaj više

Transformacija maksimalne težine dane žice

Izjava o problemu Maksimalna težinska transformacija datog problema s nizom navodi da se zadani niz sastoji samo od dva znaka 'A' i 'B'. Imamo operaciju u kojoj možemo transformirati niz u drugi niz prebacivanjem bilo kojeg znaka. Stoga su moguće mnoge transformacije. Od svih mogućih ...

Čitaj više

DP rješenje optimizirano svemirom za 0-1 problem s naprtnjačom

Izjava o problemu Dobivamo naprtnjaču koja može imati neku težinu, trebamo odabrati neke predmete iz zadatih predmeta s određenom vrijednošću. Predmeti biraju tako da se maksimalizira vrijednost naprtnjače (ukupna vrijednost preuzetih predmeta). …

Čitaj više

Najveći zbroj susjedni podniz

Izjava o problemu Dobit ćete niz čitavih brojeva. Izjava o problemu traži otkrivanje najvećeg zbroja susjednih podmreža. To ne znači ništa drugo nego pronaći podred (kontinuirani elementi) koji ima najveći zbroj među svim ostalim podnizima u danom nizu. Primjer arr [] = {1, -3, 4,…

Čitaj više

Translate »