Pronađi Zbir svih jedinstvenih zbrojeva pod-nizova za zadati niz

Pretpostavimo da imate niz cijelih brojeva. Problem „Pronađi zbroj svih jedinstvenih zbrojeva pod-niza za zadati niz“ traži da se sazna zbroj svih jedinstvenih pod-nizova (Zbir pod-niza je zbroj elemenata svakog pod-niza). Jedinstvenim zbrojem pod-niza htjeli smo reći da nijedan pod-niz ...

Čitaj više

Kako provjeriti jesu li dva zadata skupa disjunktna?

Problem "Kako provjeriti jesu li dva zadata skupa disjunktna?" stanja koja pretpostavljaju da su vam dana dva skupa u obliku niza recimo set1 [] i set2 []. Vaš je zadatak otkriti jesu li ta dva skupa disjontni skupovi ili ne. Primjer inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Čitaj više

Maksimalna suma koja se povećava

Izjava o problemu U problemu "Maksimalna suma koja se povećava u nastavku" dali smo niz. Nađite zbroj maksimalne podrednosti datog niza, to jest cijeli brojevi u podpolje su poredani. Sekvenca je dio niza koji je niz koji je ...

Čitaj više

Translate »