Pronađi podred sa zadanim zbrojem (obrađuje negativne brojeve)

Problem "Pronađi podniz s zadanim zbrojem (obrađuje negativne brojeve)" navodi da ste dobili cjeloviti niz, koji sadrži i negativne cijele brojeve i broj koji se naziva "zbroj". Izjava o problemu traži ispis pod-niza, koji sažima dati broj koji se naziva "zbroj". Ako je više od jednog niza ...

Čitaj više

Ispis modificiranog niza nakon operacija povećanja višestrukog raspona niza

Problem „Ispis modificiranog niza nakon operacija prirasta višestrukog raspona niza“ navodi da vam se daje čitav niz i da se daje 'q' broj upita. Također je data jedna cijela vrijednost "d". Svaki upit sadrži dvije cijele brojeve, početnu vrijednost i završnu vrijednost. Izjava o problemu traži pronaći ...

Čitaj više

Broji četverostruko od četiri sortirana niza čija je suma jednaka datoj vrijednosti x

Izjava o problemu Problem „Broji četverostruko od četiri razvrstana niza čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti x“ navodi da su vam dana četiri cjelovita niza i vrijednost koja se naziva x. Izjava o problemu traži da se otkrije koliko se četverostruka može formirati od kojeg zbroja elemenata ...

Čitaj više

Translate »