Najniži zajednički predak rješenja Leetcode binarnog stabla

Iskaz problema Najniži zajednički predak binarnog stabla LeetCode rješenje – “Najniži zajednički predak binarnog stabla” navodi da je dat korijen binarnog stabla i dva čvora stabla. Moramo pronaći najnižeg zajedničkog pretka ova dva čvora. Najniži uobičajeni…

Čitaj više

Slobodno vrijeme zaposlenih LeetCode rješenje

Iskaz problema Slobodno vrijeme zaposlenika LeetCode rješenje – Dobijamo listu rasporeda zaposlenih, koja predstavlja radno vrijeme za svakog zaposlenog. Svaki zaposleni ima listu intervala koji se ne preklapaju, a ti intervali su sortirani. Vratite listu konačnih intervala koji predstavljaju zajedničko, pozitivno vrijeme slobodnog vremena za sve zaposlene, također u…

Čitaj više

Generirajte sve moguće sortirane nizove od alternativnih elemenata dva zadana sortirana niza

Problem „Generiraj sve moguće sortirane nizove iz alternativnih elemenata dvaju danih sortiranih nizova“ navodi da pretpostavljamo da imate dva sortirana niza. Izjava o problemu traži da se saznaju svi mogući razvrstani nizovi, tako da bi se broj trebao poredati naizmjenično iz dva zadana različita niza. Primjer ArrA []…

Čitaj više

Obrazloženje teksta LeetCode rješenje

Danas ćemo raspravljati o Oravnjavanju teksta LeetCode Rješenje Najava problema Problem “Opravdanje teksta” navodi da vam je data lista s[ ] niza tipa veličine n i veličine cijelog broja. Poravnajte tekst tako da se svaki red teksta sastoji od veličine i broja znakova. Možeš …

Čitaj više

Translate »