Odštampajte n termina Newman-Conwayeve sekvence

Izjava o problemu Problem „Ispišite n pojmova Newman-Conwayeve sekvence“ navodi da ste dobili cijeli broj „n“. Pronađite prvih n termina Newman-Conwayeve sekvence, a zatim ih odštampajte. Primjer n = 6 1 1 2 2 3 4 Objašnjenje Svi izrazi koji se štampaju slijede Newman-Conwayev niz ...

Čitaj više

Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između datog skupa intervala

Izjava o problemu Problem „Provjerite preklapaju li se bilo koja dva intervala između određenog skupa intervala“ navodi da ste dobili neki interval. Svaki interval sastoji se od dvije vrijednosti, jedna je vrijeme početka, a druga vremena završetka. Izjava o problemu traži provjeru je li bilo što od ...

Čitaj više

Problem uparivanja prijatelja

Izjava o problemu "Problem uparivanja prijatelja" navodi da postoji N prijatelja. I svaki od njih može ostati samac ili biti uparen jedan s drugim. Ali jednom kad se napravi par, ta dva prijatelja ne mogu učestvovati u uparivanju. Dakle, morate pronaći ukupan broj načina ...

Čitaj više

Najbolje vrijeme za kupovinu i prodaju dionica

Izjava o problemu Problem „Najbolje vrijeme za kupnju i prodaju dionica“ navodi da vam se daje niz cijena duljine n, gdje i-ti element čuva cijenu dionica i-og dana. Ako uspijemo obaviti samo jednu transakciju, odnosno kupiti jedan dan i ...

Čitaj više

Translate »