Provjerite može li zadati niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja

Izjava o problemu Problem „Provjerite može li zadati niz predstavljati prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja“ navodi da ste dobili prelazak redoslijeda nivoa binarnog stabla pretraživanja. I koristeći zaokret stabla po redoslijedu nivoa. Moramo efikasno pronaći da li nivo nivoa ...

Čitaj više

Pravokutna pod-matrica najvećeg područja s jednakim brojem 1 i 0

Izjava problema S obzirom na binarnu matricu veličine nx m. Problem je pronaći pravokutnu pod-matricu najvećeg područja s jednakim brojem 1 i 0. Primjer Dimenzije = 4 x 4 Matrica: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0…

Čitaj više

Translate »