Umetanje Delete GetRandom O(1) Leetcode Solution

Iskaz problema Rešenje Insert Delete GetRandom O(1) LeetCode – “Insert Delete GetRandom O(1)” traži od vas da implementirate ove četiri funkcije u O(1) vremenskoj složenosti. insert(val): Ubacite val u nasumični skup i vratite true ako element u početku nije prisutan u skupu. Vraća false kada…

Čitaj više

Pronađite rješenje za LeetCode Peak Element II

Opis problema Pronađi vršni element II LeetCode rješenje – Element vrha u 2D mreži je element koji je striktno veći od svih njegovih susjednih susjeda s lijeve, desne, gornje i donje strane. Dati 0-indeksiranu mxn matričnu matricu gdje nijedna susedna ćelija nije jednaka, pronađite bilo koji element vrha mat[i][j] i vratite niz dužine 2 [i,j]. Možete pretpostaviti…

Čitaj više

Broj koraka za smanjenje broja na nulto rješenje s leetcode-om

Problem Broj koraka za smanjivanje broja na nulto rješenje s leetcode-om navodi da je dan cijeli broj. Pronađite minimalni broj koraka za pretvaranje zadanog cijelog broja u 0. Možete izvesti bilo koji od dva koraka, ili oduzeti 1 ili podijeliti cijeli broj sa 2. Problem ...

Čitaj više

Pretvori cijeli broj u zbroj dva rješenja bez kiseog broja s Leetcode rješenjem

Problem Pretvori cijelo u zbroj dvaju bez-nultih cjelobrojnih rješenja Leetcode rješenje zatražilo je da podijelimo zadati cijeli broj. Treba podijeliti zadati cijeli broj na dva broja. Postoji ograničenje nametnuto za ove dvije cjelobrojne vrijednosti. Ove dvije cjelobrojne vrijednosti ne bi trebale sadržavati znamenku 0. Za bolje ...

Čitaj više

Translate »