Problem uparivanja prijatelja

Izjava o problemu "Problem uparivanja prijatelja" navodi da postoji N prijatelja. I svaki od njih može ostati samac ili biti uparen jedan s drugim. Ali jednom kad se napravi par, ta dva prijatelja ne mogu učestvovati u uparivanju. Dakle, morate pronaći ukupan broj načina ...

Čitaj više

Prebrojite podskupine koje imaju ukupno različite elemente iste kao izvorni niz

Izjava o problemu „Broji podsklopove koji imaju ukupno različitih elemenata jednakih izvornom nizu“ navodi da vam se daje čitav niz. Izjava o problemu traži da se sazna ukupan broj pod-nizova koji sadrže sve različite elemente koji su prisutni u izvornom nizu. Primjer arr [] = {2, 1, 3, 2,…

Čitaj više

Broji parove iz dva sortirana niza čija je suma jednaka datoj vrijednosti x

Izjava o problemu „Brojanje parova iz dva razvrstana niza čiji je zbroj jednak zadanoj vrijednosti x“ navodi da su vam dana dva razvrstana niza cijelih brojeva i cijela vrijednost zvana zbroj. Izjava o problemu traži da se sazna ukupan broj parova koji iznosi ...

Čitaj više

Sakupite maksimalan broj bodova u mrežu koristeći dvije traverze

Izjava o problemu Dobili smo matricu veličine „nxm“ i moramo prikupiti maksimalni broj bodova u mreži koristeći dvije traverze. Ako stojimo u ćeliji i, j, tada imamo tri mogućnosti za odlazak u ćeliju i + 1, j ili i + 1, j-1 ili i + 1, j + 1. To je …

Čitaj više

Translate »