Najveća moguća razlika dva podskupa niza

Pretpostavimo da imamo čitav niz. Izjava o problemu „Maksimalna moguća razlika dva podskupa niza“ traži da se sazna maksimalna moguća razlika između dva podskupa niza. Uvjeti koje treba poštivati: Niz može sadržavati ponavljajuće elemente, ali najvišu učestalost elementa ...

Čitaj više

Ispis modificiranog niza nakon operacija povećanja višestrukog raspona niza

Problem „Ispis modificiranog niza nakon operacija prirasta višestrukog raspona niza“ navodi da vam se daje čitav niz i da se daje 'q' broj upita. Također je data jedna cijela vrijednost "d". Svaki upit sadrži dvije cijele brojeve, početnu vrijednost i završnu vrijednost. Izjava o problemu traži pronaći ...

Čitaj više

Translate »