Valid Palindrome II Leetcode Solution

Iskaz problema Rešenje Valid Palindrome II LeetCode – „Valid Palindrome II“ navodi da s obzirom na niz s, moramo vratiti true ako s može biti niz palindroma nakon brisanja najviše jednog znaka. Primjer: Ulaz: s = ”aba” Izlaz: istina Objašnjenje: Ulazni niz je već palindrom, tako da postoji …

Čitaj više

Analizirajte obrazac posjeta korisničkoj web stranici LeetCode rješenje

Iskaz problema Analizirajte obrazac posjete korisničkoj web stranici LeetCode Rješenje – Daju vam se dva niza niza korisničkog imena i web stranice i vremenska oznaka niza cijelih brojeva. Svi dati nizovi su iste dužine i tuple [korisničko ime[i], web stranica[i], vremenska oznaka[i]] označava da je korisničko ime[i] posjetilo web stranicu [i] u vremenskoj oznaci[i]. Obrazac je lista od tri web stranice (ne nužno različite). Na primjer, [„kuća“, …

Čitaj više

Dizajn Historija pretraživača LeetCode Solution

Izjava o problemu Dizajn Historija pretraživača LeetCode Rješenje – Imate pretraživač s jednom karticom na kojoj počinjete na početnoj stranici i možete posjetiti drugi URL, vratiti se u historiju broj koraka ili se pomaknuti naprijed u historiji broj koraka. Implementirajte klasu BrowserHistory: BrowserHistory(string početna stranica) Inicijalizira objekat početnom stranicom …

Čitaj više

Pronađite medijanu iz toka podataka LeetCode rješenje

Iskaz problema Pronađite medijanu iz toka podataka LeetCode Rješenje – Medijan je srednja vrijednost u uređenoj listi cijelih brojeva. Ako je veličina liste parna, nema srednje vrijednosti i medijana je srednja vrijednost dvije srednje vrijednosti. Na primjer, za arr = [2,3,4], medijan …

Čitaj više

Binarno stablo Maksimalna putanja Suma LeetCode rješenje

Prikaz problema Maksimalni zbir putanja binarnog stabla LeetCode Rješenje – Put u binarnom stablu je niz čvorova gdje svaki par susjednih čvorova u nizu ima ivicu koja ih povezuje. Čvor se može pojaviti u nizu najviše jednom. Imajte na umu da put ne treba…

Čitaj više

Top K Česte riječi LeetCode rješenje

Iskaz problema Vrh K Česte riječi LeetCode Rješenje – Dat niz riječi nizova i cijeli broj k, vrati k najčešćih nizova. Vrati odgovor sortiran po učestalosti od najviše do najniže. Razvrstajte riječi s istom učestalošću prema njihovom leksikografskom redu. Primjer testnog slučaja 1: Ulaz: riječi = [“i”,”love”,”leetcode”,”i”,”love”,”coding”] k = 2 Izlaz: [“i”,”love”] Objašnjenje …

Čitaj više

Kombinacija Zbroj IV LeetCode rješenje

Izjava problema Kombinacija Zbir IV LeetCode Rješenje – Dat niz različitih cijelih brojeva brojeva i ciljni cijeli broj, vratite broj mogućih kombinacija koje se zbrajaju do cilja. Testni slučajevi se generiraju tako da odgovor može stati u 32-bitni cijeli broj. Ulaz: brojevi = [1,2,3], cilj = 4 Izlaz: 7 Objašnjenje: Mogući …

Čitaj više

Najduži podniz sa najviše K različitih znakova LeetCode rješenje

Najava problema Najduži podniz sa najviše K različitih znakova LeetCode Rješenje – Dati niz S i cijeli broj K, vratite dužinu najdužeg podniza od S koji sadrži najviše K različitih znakova. Primjer: Test Slučaj 1: Ulaz: S = “bacc” K = 2 Izlaz: 3 Test Slučaj 2: Ulaz: S = “ab” …

Čitaj više

Medijana dvaju sortiranih nizova

S obzirom na dva sortirana niza A i B veličine n, odnosno m. Nađite medijanu konačnog sortiranog niza dobivenog nakon spajanja danih dva polja ili drugim riječima, kažemo da pronađemo medijanu dva sortirana niza. (Očekivana vremenska složenost: O (log (n))) Pristup 1 za…

Čitaj više

Spoji K sortirane povezane liste

Problem spajanja povezanih popisa Merge K toliko je poznat po gledištu intervjua. Ovo pitanje postavlja toliko puta u velikim kompanijama poput Googlea, Microsofta, Amazona itd. Kao što i samo ime govori, dobili smo k sortirane povezane liste. Moramo ih spojiti zajedno u…

Čitaj više

Translate »