Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvornom Leetcode rješenju

Iskaz problema Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru LeetCode rješenje – “Popunjavanje sljedećih desnih pokazivača u svakom čvoru” navodi da je s obzirom na korijen savršenog binarnog stabla i potrebno je da popunimo svaki sljedeći pokazivač čvora na njegov sljedeći desni čvor. Ako nema sledećeg…

Čitaj više

Broj različitih otoka Leetcode rješenje

Izjava problema Broj različitih ostrva LeetCode rešenje – „Broj različitih ostrva“ navodi da je data anxm binarna matrica. Ostrvo je grupa od 1 (koji predstavljaju kopno) povezanih 4-smjerno (horizontalno ili vertikalno). Smatra se da je ostrvo isto kao drugo ako i samo ako jedno ostrvo…

Čitaj više

Simetrično drvo Leetcode rješenje

Iskaz problema Rešenje LeetCode simetričnog stabla – „Simetrično stablo“ navodi da je dat koren binarnog stabla i da moramo da proverimo da li je dato binarno stablo ogledalo samog sebe (simetrično oko svog centra) ili nije? Ako je odgovor Da, moramo vratiti true u suprotnom, false. Primjer: …

Čitaj više

Savršeni kvadrati LeetCode rješenje

Iskaz problema Rešenje Savršenih kvadrata LeetCode – „Savršeni kvadrati“ navodi da je dat ceo broj n i da morate da vratite minimalni broj savršenih kvadrata čiji je zbir jednak n. Imajte na umu da se isti savršeni kvadrat može koristiti više puta. Primjer: Ulaz: n = 12 Izlaz: 3 Objašnjenje: …

Čitaj više

Word Ladder LeetCode rješenje

Iskaz problema Rešenje LeetCode Lestvice reči – „Mestvica reči“ navodi da vam je dat niz beginWord, string endWord i wordList. Moramo pronaći najkraću dužinu sekvence transformacije (ako ne postoji put, ispisati 0) od beginWord do endWord slijedeći date uslove: Sve međuriječi bi trebale…

Čitaj više

Minimalna dubina rješenja binarnog stabla sa šifrom

U ovom problemu moramo pronaći duljinu najkraćeg puta od korijena do bilo kojeg lista u danom binarnom stablu. Imajte na umu da „dužina puta“ ovdje znači broj čvorova od korijenskog čvora do čvora lista. Ova dužina se naziva Minimum ...

Čitaj više

Translate »